Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0535/23 Rozšírenie agendového systému - import historických zmlúv 10 039,20 € 2023005 09.10.2023 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
073/2014 projektor 769,00 € 15.10.2014 X-TRON PLUS, s. r. o. Černyševského 10, Bratislava - Petržalka 45544280 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0312/14 Epson projektor 769,00 € 073/2014 20.10.2014 X-TRON PLUS, s. r. o. Černyševského 10, Bratislava V 45544280 Faktúra
DF/0096/14 licencia programu ASPI 1 226,40 € 024/2014 16.04.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0095/14 aktualizácia programu ASPI za rok 2014 2 150,00 € 105/2007 16.04.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0147/14 aktualizácia programu ASPI za rok 2014 6 452,93 € Z-024/2014 09.06.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
087/2014 predplatné dvojmesačníka Zo súdnej praxe 94,80 € 24.11.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0383/14 predplatné Zo súdnej praxe r.2015 94,80 € 87/2014 28.11.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0172/15 aktualizácia programu ASPI za rok 2015 7 039,56 € 2-024/2014 15.06.2015 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0348/15 predplatné Zo súdnej praxe 2016 97,20 € 087/2014 13.11.2015 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
2016037 Ročné predplatné dvojmesačníka 99,00 € 30.03.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0101/16 predplatné časopis Verejné obstarávanie ročník 2016 99,00 € 2016037 07.04.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0167/16 aktualizácie programu ASPI r.2016 7 039,56 € Z-024/2014 09.06.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
2016071 Knihy - zákony 550,00 € 04.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016073 Knihy - zákony 85,00 € 04.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0236/16 Civilný sporový poriadok-komentár 132,00 € 2016071 09.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0237/16 Zákon o verejnom obstarávaní-veľký komentár 85,00 € 2016073 09.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
2016078 Knihy - zákony 90,00 € 22.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0257/16 Správny súdny poriadok-komentár 90,00 € 2016078 30.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
2016127 Časopisy 99,60 € 28.11.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »