Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8009
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2017109 ubytovacie a reštauračné služby 2 437,06 € 04.10.2017 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018028 ubytovacie a reštauračné služby 5 100,00 € 07.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0076/18 ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 4 850,60 € 2018028 16.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0077/18 prenájom priestorov s technickým zabezpečením v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 189,00 € 2018028 16.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
2019026 zabezpečenie gremia 6 370,95 € 04.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0092/19 ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička 6 055,95 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0093/19 prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička 315,00 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
2019085 zabezpečenie školenia k spracovaniu elektr.podaní spojené s branno-športovými aktivitami 4 674,80 € 25.09.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0377/19 Školenie spojené s branno-športovými aktivitami 4 674,80 € 2019085 10.10.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0152/14 prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0153/14 prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0173/14 prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 02.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0196/14 vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice 132,28 € 13-011/2014-CPKE-ON 17.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0202/14 elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice 125,42 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0201/14 vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice 26,06 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0219/14 elektrická a tepelná energia 2.Q 2014-Južná trieda,Košice 72,10 € 13-011/2014-CPKE-ON 11.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0232/14 prevádzkové náklady za 1. a 2.Q. 2014-Južná trieda,Košice 40,38 € 13-011/2014-CPKE-ON 15.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0233/14 služby za správ.bytu za 4.Q.2013-Južná trieda,Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 15.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0287/14 prevádzkové náklady AB Michalovce-4.Q 2014 108,44 € 2011/01 06.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0288/14 prevádzkové náklady AB Košice-3.Q 2014 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 06.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »