Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0197/15 prevádzkové náklady za III.Q 2015-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 03.07.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0193/15 nedoplatok za prevádzkové náklady 1.Q.2015-AB Michalovce 10,85 € 2011/01 06.07.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0231/15 energie za 2.Q 2015-Južná trieda,Košice 85,63 € 13-011/2014-CPKE-ON 03.08.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0285/15 prevádzkové náklady za IV.Q 2015-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 02.10.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0304/15 prevádzkové náklady za 3.Q 2015-Južná trieda,Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 09.10.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0303/15 prevádzkové náklady za 2.Q 2015-AB Michalovce-nedoplatok 11,47 € 2011/01 09.10.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0346/15 prevádzkové náklady za IV. Q 2015-AB Južná trieda, Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 11.11.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0349/15 prevádzkové náklady za 3.Q 2015-nedoplatok-AB Michalovce 46,07 € 2011/01 13.11.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0329/15 prevádzkové náklady za IV.Q 2015 138,31 € 13-011/2014-CPKE-ON 02.11.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0337/15 prevádzkové náklady za 3.Q 2015-AB Južná trieda,Košice 69,53 € 13-011/2014-CPKE-ON 09.11.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0047/16 vyúčtovanie energií za 4.Q 2015-Južná trieda,Košice 13,41 € 13-011/2014-CPKE-ON 24.02.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0081/16 prevádzkové náklady za 1.Q 2016-Južná trieda,Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 23.03.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0073/16 prevádzkové náklady za 1.Q 2016-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 21.03.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0133/16 prevádzkové náklady za 1.Q 2016-Južná trieda,Košice 149,79 € 13-011/2014-CPKE-ON 06.05.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0159/16 preplatok za prev.nákl.za 1.Q 2016-AB Michalovce -7,80 € 2011/01 02.06.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0179/16 prevádzkové náklady za 2.Q 2016-AB Južná trieda,Košice 17,97 € 13-011/2014-CPKE-ON 20.06.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0192/16 prevádzkové náklady za II.Q 2016-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 07.07.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0235/16 prevádzkové náklady za obdobie od1.4.-20.6.2016 - AB Južná trieda - Košice 73,46 € 13-011/2014-CPKE-ON 19.08.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0253/16 preplatok za prev.náklady za 2.Q 2016-AB Michalovce -14,61 € 211/01 22.08.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0317/16 prevádzkové náklady za III.Q 2016- AB Michalovce 108,44 € 2011/01 17.10.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »