Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8009
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0360/16 dobropis-prevádzkové náklady za 3.Q 2016-AB Michalovce -21,89 € 2011/01 11.11.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0355/16 prevádzkové náklady od 21.6.-30.9.2016-Južná trieda,Košice 70,77 € 18-035/2016-CPKE-ON 09.11.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0370/16 prevádzkové náklady za 4.Q 2014-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 22.11.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0389/16 prevádzkové náklady za.Q 2016-Južná trieda,Košice 154,88 € 18-35/2016-CPKE-ON 29.11.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0044/17 preplatok za energie za 4.Q 2016-Južná trieda, Košice -5,16 € 18-035/2016-CPKE-ON 20.02.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0155/17 prvádzkové náklady za 1.Q 2017-AB Južná trieda,Košice 221,07 € 18-035/2014-CPKE-ON 22.05.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0266/17 vodné, el.energia, teplo 2.Q 2017, stočné 2. Q 2017 78,55 € 18-035/2014-CPKE-ON 03.08.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0404/17 režijné náklady za 3.Q 2017-AB Južná trieda,Košice 68,38 € 18-035/2016-CPKE-ON 16.11.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0406/17 prevádzkové náklady za 4. Q 2017-AB Južná trieda,Košice 135,20 € 183035/2016-CPKE-ON 16.11.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0050/18 nedoplatok za energie za 4.Q 2017-Južná trieda,Košice 4,58 € 18-035/2016-CPKE-ON 23.02.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0167/18 prevádzkové náklady za 1.Q 2018-Južná trieda,Košice 244,68 € 18-035/2016-CPKE-ON 24.05.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0294/18 režijné náklady-AB Južná trieda, Košice 76,85 € 18-35/2016-CPKE-ON 31.08.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0433/18 prevádzkové náklady 25.11.-31.12.2017-AB Dolný Kubín 88,98 € CPZA-ON-2017/6706002 19.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0434/18 prevádzkové náklady za 3.Q 2018-AB Južná trieda,Košice 54,26 € 18-35/2016-CPKE-ON 26.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0435/18 prevádzkové náklady za 3.Q 2018-AB Južná trieda,Košice 15,80 € 18-035/2016-CPKE-ON 26.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0445/18 prevádzkové náklady za 4.Q 2018-AB Južná trieda,Košice 134,43 € 18-35/2016-CPKE-ON 29.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0478/18 prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2018-AB Dolný Kubín 567,74 € CPZAON-2017006706002 11.12.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0104/19 prevádzkové náklady za 4.Q 2018-nedoplatok 17,67 € 18-035/2016-CPKE-ON 20.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0110/19 prevádzkové náklady od 12.6.-31.12.2018-AB Senica 321,28 € CPTT-ON-2018/003045 27.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0190/19 prevádzkové náklady za 1.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 171,64 € 45/2016/EO 27.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »