Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0303/19 prevádzkové náklady za 2.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 65,90 € 45/2016/EO 20.08.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0307/19 prevádzkové náklady- vodné, stočné za 2.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 11,43 € 45/2016/EO 22.08.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0408/19 režijné náklady za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 147,75 € 18-035/2016-CPKE-ON 04.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0409/19 režijné náklady za 3.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 64,59 € 18-035/2016-CPKE-ON 04.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0451/19 prevádzkové náklady od 1.1.-31.12.2019-AB Dolný Kubín 611,91 € CPZAON2017/006706002 19.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0456/19 režijné náklady od 1.10.-31.12.2019-AB Dolný Kubín 180,85 € CPZAON2017006709-002 19.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0493/19 prevádzkové náklady za rok 2018-AB D.Kubín-oprava 0,61 € CPZAON2017/006706002 09.12.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0494/19 prevádzkové náklady za 7/2019-AB D.Kubín-oprava 1,30 € CPZAON2017/006706002 09.12.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0072/20 vyúčtovanie za el.energiu za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice -2,72 € 18-35/2016-CPKE-ON 26.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0071/20 vyúčtovanie teplo za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 9,32 € 18/035/2016-CPKE-ON 25.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0103/20 prevádzkové náklady za rok 2019-AB Hollého,Senica 730,80 € CPTTON2018/003045002 25.03.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0180/20 režijné náklady za 1.Q.2020-AB Južná trieda,Košice 17,90 € 18-35/2016-CPKE-ON 14.05.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0181/20 režijné náklady za 1.Q.2020-AB Južná trieda,Košice 137,20 € 18-035/2016-CPKE-ON 14.05.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0283/20 prevádzkové náklady za 2.Q 2020-AB Južná trieda Košice 76,43 € 45/2016/EO 05.08.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0394/20 prevádzkové náklady za 3.Q 2020-AB Južná trieda,Košice 77,69 € 45/2016/EO 26.10.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0395/20 prevádzkové náklady za 4.Q 2020-AB Južná trieda,Košice 182,33 € 45/2016/EO 26.10.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0458/20 prevádzkové náklady za 3.Q 2019 - AB D. Kubín 130,24 € 59/2017/EO 27.11.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0473/20 prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2020 - AB D.Kubín 542,39 € 59/2017/EO 07.12.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0033/21 prevádzkové náklady od 23.1.-31.3.2021-AB Senica 64,50 € 15/2018/EO 05.02.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0055/21 preplatok za el.energiu a teplo za 4.Q 2020-Južná trieda,Košice -37,64 € 18-035/2016-CPKE-ON 25.02.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »