Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8009
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0064/21 prevádzkové náklady od 1.1.-31.12.2020-AB Senica 297,31 € 15/2015/EO 04.03.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0131/21 prevádzkové náklady od 01.04.-30.06.2021-AB Senica 85,50 € 15/2018/EO 20.04.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0167/21 prevádzkové náklady za 1.Q 2021-AB Južná trieda, Košice 157,98 € 45/2016/EO 13.05.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0284/21 prevádzkové náklady za 2.Q 2021-AB Južná trieda, Košice 86,67 € 45/2016/EO 16.08.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0341/21 prevádzkové náklady od 1.1.-31.7.2021-AB Senica -7,25 € 15/2018/EO 28.09.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0411/21 prevádzkové náklady za 4.Q 2021-AB Južná trieda, Košice 144,73 € 47/2021/EO 04.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0412/21 prevádzkové náklady za 3.Q 2021-AB Južná trieda, Košice 77,26 € 45/2016/EO 04.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0448/21 režijné náklady od 1.10.-31.12.2020-AB Dolný Kubín 202,93 € CPZAON2017006706-002 25.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0449/21 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2021-AB Dolný Kubín 550,50 € CPZAON2017/006706002 25.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0016/22 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice 0,16 € 47/2021/EO 26.01.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0041/22 preplatok za teplo za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice -19,58 € 47/2021/EO 10.02.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0196/22 prevádzkové náklady za 1.Q 2022-Južná trieda,Košice 292,46 € 47/2021/EO 11.05.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0368/22 prevádzkové náklady za 2.Q 2022-Južná trieda,Košice 163,08 € 47/2021/EO 02.08.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0548/22 prevádzkové náklady za 3.Q 2022-Južná trieda,Košice 129,15 € 47/2021/EO 28.10.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0549/22 prevádzkové náklady za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice 265,55 € 47/2021/EO 28.10.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0599/22 režijné náklady od 1.10.-31.12.2021-AB Dolný Kubín 207,28 € CPZAON2017006706-002 15.11.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0600/22 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2022-AB Dolný Kubín 1 069,05 € CPZAON2017/006706002 15.11.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0055/23 preplatok za teplo za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice -6,83 € 47/2021/EO 08.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0064/23 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice 7,26 € 47/2021/EO 10.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0219/23 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 562,63 € CPZAON2017/006706002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »