Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0382/23 prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 265,67 € CPZAON2017/006706002 31.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0611/23 prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 141,78 € CPZAON2017/006706002 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0612/23 prevádzkové náklady 4.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 407,69 € CPZAON2017/006706002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0639/23 režijné náklady od 1.10.-31.12.2022-AB Dolný Kubín 427,02 € 1-300-0061-2022 21.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0640/23 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2023-AB Dolný Kubín 1 686,59 € 1-300-0016-2022 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0641/23 nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 6,78 € CPZAON2017/006706002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0613/23 preplatok na el.energii za 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -2,75 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0614/23 preplatok na el.energii za 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -0,77 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0075/24 nedoplatok za teplo za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice 61,55 € 47/2021/EO 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
2017019 Bezplatný výtlačok časopisu Slovenská štatistika a demografia 0,00 € 13.02.2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, Bratislava II 00166197 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0112/15 účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-10 osôb 700,00 € na zák.pozvánky 21.04.2015 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0113/15 účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-7 osôb (hostia) 420,00 € na zákl.pozvánky 21.04.2015 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0120/15 účast.poplatok za konferenciu "KN a koncepcia..."-Repáň P. 70,00 € na zákl.pozvánky 04.05.2015 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0049/16 konferencia "4.slov. práv.dni"-účastnícky poplatok za hostí ÚGKK 1 050,00 € 2016026 01.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0050/16 konferencia-"4.slov.práv.dni"-účastnícky poplatok za prednášajúcich 560,00 € 2016027 02.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
2016026 Účastnícky poplatok na konferencii "Právnické dni" 1 050,00 € 25.02.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016027 Účastnícky poplatok na konferencii "Právnické dni" 560,00 € 25.02.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0069/17 účastnícky popl.za konferenciu "5.slov.právnické dni" - 29 osôb 2 030,00 € 2017036 16.03.2017 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
2017036 Účastnícky poplatok 2 030,00 € 16.03.2017 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0034/17 servis Škoda Octavia 163,94 € Z20167356_Z 16.02.2017 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »