Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8156
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2019065 Náhradné sklo pre 3D Pluraview k fotogrametickej stanici 609,82 € 27.06.2019 Schneider Digital Josef J. Schneider e.K. Maxlrainer Straße 10, Miesbach DE165237405 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2018156 Perá 148,99 € 06.12.2018 National Pen Promotional Products Limited Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Dublin 9726444O Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019097 Perá 151,00 € 25.10.2019 National Pen Promotional Products Limited Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Dublin 9726444O Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2018079 Znalecký posudok 250,00 € 25.07.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2018080 Znalecký posudok 400,00 € 25.07.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0276/18 znalecký posudok-AB Čajkovského,Košice 400,00 € 2018080 15.08.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Faktúra
DF/0277/18 znalecký posudok-chata Byšta 250,00 € 2018079 15.08.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Faktúra
2019022 Znalecký posudok 800,00 € 25.02.2019 Ing Katarína Badalíková Majerníková 15, Bratislava 7157067929 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0182/19 znalecký posudok 800,00 € 2019022 13.05.2019 Ing Katarína Badalíková Majerníková 15, Bratislava 7157067929 Faktúra
2024066 konferencia Projektový manažment „I AM a Ai“ 600,00 € 27.03.2024 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí Univerzitní 2431, Zlín 1 70883521 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2023020 ročná diaľničná známka CZ 64,36 € 30.01.2023 Státní fond dopravní infrastruktúry Sokolovská 1955/278, Praha 9 70856508 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023263 diaľničná známka CZ, 10 dňová 13,04 € 10.10.2023 Státní fond dopravní infrastruktúry Sokolovská 1955/278, Praha 9 70856508 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024009 diaľničná známka CZ, ročná 62,95 € 25.01.2024 Státní fond dopravní infrastruktúry Sokolovská 1955/278, Praha 9 70856508 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0097/14 Sadzba časopisu GaKo 4/2014 192,00 € 7/2013/OGMV 17.04.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0066/14 sadzba časopisu GaKo 3/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 20.03.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0009/14 168,00 € 7/2013/OGMV 23.01.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0034/14 sadzba časopisu GaKo za 2/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 21.02.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0137/14 sadzba časopisu GaKo za 5/2014 312,00 € 7/2013/OGMV 28.05.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0169/14 sadzba časopisu GaKo 6/2014 192,00 € 7/2013/OGMV 30.06.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0209/14 Sadzba časopisu GaKo za 7/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 04.08.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »