Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8300
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0265/24 sadzba časopisu GaKo za 06/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 18.06.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0091/14 vložné-konferencia Geoinformace ve veřejné správě 2014 2 500,00 € 15.04.2014 Česká asociace pro geoinformace Novotného lávka 5, Praha 011 65999371 Faktúra
DF/0124/17 účastnícky poplatok FME World Tour 2017-Kalivoda Martin 94,80 € pozvánka 20.04.2017 axmann geoinformation gmbh Hirschstettner Strase 19, Wien 63736915 Faktúra
DF/0268/14 tlač a väzba časopisu GaKo 5/2014 9 900,00 € PP-1894/2014-351 23.09.2014 Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9, Praha 82 60458500 Faktúra
DF/0420/13 monitorovanie EZS za 12/2013 139,42 € 2018/2010 31.12.2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0126/14 monitorovanie EZS za 4/2014 139,42 € 2018/2010 13.05.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0082/14 Monitorovanie EZS za 03/2014 139,42 € 2018/2010 08.04.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0028/14 monitorovanie EZS za 1/2014 139,42 € 2018/2010 12.02.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0032/14 poplachy 19,92 € 2018/2010 17.02.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0058/14 monitorovanie EZS za 2/2014 139,42 € 2018/2010 12.03.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0150/14 monitorovanie EZS za 5/2014 139,42 € 2018/2010 10.06.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0180/14 monitorovanie EZS za 6/2014 139,42 € 2018/2010 09.07.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0223/14 monitorovanie EZS za 7/2014 139,42 € 2018/2010 12.08.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0257/14 monitorovanie EZS za 8/2014 139,42 € 2018/2010 09.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0258/14 výmena akumulátora merania úrovne signálu 42,00 € 2018/2010 10.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0304/14 monitorovanie EZS za 9/2014 139,42 € 2018/2010 15.10.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0359/14 monitorovanie EZS za 10/2014 139,42 € 2018/2010 12.11.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0410/14 monitorovanie EZS za 11/2014 139,42 € 2018/2010 15.12.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0441/14 monitorovanie EZS za 12/2014 139,42 € 2018/2010 02.01.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0028/15 monitorovanie EZS za 1/2015 139,42 € 2018/2010 13.02.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »