Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0015/24 PHL za 12/2023 208,10 € 63/2020/EO 08.01.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0014/24 energie a služby za 1/2024 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 08.01.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0011/24 pripojenie do siete INTERNET za 01/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 05.01.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0779/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 456,75 € 1-400-0027-2023 05.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0012/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0013/24 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 2. fakturačný míľnik 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
2024001 elektronické stravné lístky 847,65 € 1-300-0020-2022 04.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0004/24 Elektronické stravné lístky 847,65 € 1-300-0020-2022 04.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0006/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK 72,82 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 1 631,76 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0008/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0009/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ 498,30 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0010/24 SMS služby za 12/2023 306,10 € 90/2021/EO 04.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0778/23 monitoring médií za 12/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.01.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0777/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.01.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi 1 053,00 € 2023171 03.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0003/24 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 1-6/2024 336,00 € 1-300-0032-2023 03.01.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0001/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 1 480,50 € 1-400-0027-2023 02.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0775/23 telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 31.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »