Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8300
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0041/22 preplatok za teplo za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice -19,58 € 47/2021/EO 10.02.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0130/21 Dobropis k fa 8277006253 -18,90 € 15/2019/OIBKR 15.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0564/18 plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Pekná cesta -18,79 € 29/2013/EO 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0253/16 preplatok za prev.náklady za 2.Q 2016-AB Michalovce -14,61 € 211/01 22.08.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0056/22 telekomunikačné služby - internet, (AB Liptovský Mikuláš), Dobropis k fa.č.8289910744 -14,34 € 24.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0093/24 preplatok za el.energiu za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice -11,26 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0095/24 preplatok za el.energiu za 1.Q 2023-Južná trieda,Košice -9,15 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0561/19 vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta -7,97 € 29/2013/EO 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0159/16 preplatok za prev.nákl.za 1.Q 2016-AB Michalovce -7,80 € 2011/01 02.06.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0007/16 preplatok el.energia za rok 2015-Gočaltovo -7,26 € 42/2013/EO 20.01.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0341/21 prevádzkové náklady od 1.1.-31.7.2021-AB Senica -7,25 € 15/2018/EO 28.09.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0055/23 preplatok za teplo za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice -6,83 € 47/2021/EO 08.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0489/16 preplatok plyn za rok 2016-Pekná cesta -6,82 € 29/2013/EO 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0418/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -6,60 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0042/15 dobropis el.en. 4.Q.2014-Južná trieda,Košice -5,50 € 13-011/2014-CPKE-ON 27.02.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0186/20 vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta -5,48 € 29/2013/EO 20.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0044/17 preplatok za energie za 4.Q 2016-Južná trieda, Košice -5,16 € 18-035/2016-CPKE-ON 20.02.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0548/20 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo -4,73 € 16/2019/EO 18.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »