Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8282
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0098/17 dobropis-zrážková voda od 16.11.2016-27.02.2017 -3,66 € 213/2013/EO 05.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0563/18 el.energia od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie -Čajkovského,Košice -3,60 € 42/2013/EO 16.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0005/15 preplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Pekná cesta -3,00 € 29/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0613/23 preplatok na el.energii za 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -2,75 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0072/20 vyúčtovanie za el.energiu za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice -2,72 € 18-35/2016-CPKE-ON 26.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0096/15 dobropis plyn od 9.10.2013-31.12.2014-Pekná cesta -2,70 € 29/2013/EO 09.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0094/24 preplatok za el.energiu za 2.Q 2023-Južná trieda,Košice -2,55 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0129/20 preplatok telekomunikačné služby -2,24 € 1012495201 08.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0493/16 preplatok elektrická energia za rok 2016-Čajskovského,Košice -2,16 € 42/2013/EO 20.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0560/19 vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice -1,58 € 75/2018/EP 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0491/16 preplatok el.energia za rok 2016-Gočaltovo -1,00 € 42/2013/EO 18.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0614/23 preplatok na el.energii za 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -0,77 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0146/23 Dobropis k faktúre č. 8323752243 - úrok z omeškania k Fa 8314673005 -0,37 € 74/2021OIT 29.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0151/22 Dobropis k faktúre č. 7100053263 - telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ -0,25 € 91/2021/EO 22.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0202/22 Dobropis k faktúre č. 7100053262 - telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky -0,07 € 91/2021/EO 12.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
2017019 Bezplatný výtlačok časopisu Slovenská štatistika a demografia 0,00 € 13.02.2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, Bratislava II 00166197 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2018114 Ubytovanie 0,00 € 12.10.2018 PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. Uhoľná 1, Žilina 36430641 Ing.Pirhala Perúnová Riaditel OESM Objednávka
2018170 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 16.01.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018171 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 16.01.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »