Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8237
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0004/18 plyn za 1/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0016/18 plyn za 2/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0059/18 plyn za 3/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0092/18 plyn za 4/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0139/18 plyn za 5/2018 4,00 € 29/2013/EO 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0176/18 plyn za 6/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 05.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0212/18 plyn za 7/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0249/18 plyn za 8/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 01.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0300/18 plyn za 9/2018/-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0348/18 plyn za 10/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0407/18 plyn za 11/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0455/18 plyn za 12/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/19 plyn za 1/2019 4,00 € 29/2013/EO 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0025/19 plyn za 2/2019 -Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0067/19 plyn za 3/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0117/19 plyn za 4/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0167/19 plyn za 5/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0197/19 plyn za 6/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0237/19 plyn za 7/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0284/19 plyn za 8/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »