Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8156
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0139/15 oprava kávovaru 149,94 € 025/2015 12.05.2015 DECS CONSULTING, spol.s r.o. Mierová 83, Bratislava 31300071 Faktúra
029/2015 osvedčenie zhody fotokópie 7 581,00 € 18.05.2015 Notársky úrad Šamorín Hlavná 49, Šamorín 42296315 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0119/15 stravné lístky 9 830,40 € 024/2015 29.04.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
032/2015 obedy na "Grémium" 60,00 € 26.05.2015 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0128/15 oprava AUDI 1 871,21 € 020/2015 07.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0146/15 justáž analyzátora dychu 198,90 € 027/2015 18.05.2015 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0148/15 oprava HP LaserJet M3035xs Printer 320,40 € 018/2015 21.05.2015 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11, Bratislava 35770252 Faktúra
033/2015 vizitky 42,00 € 27.05.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
034/2015 odstránenie závad na el. zariadení 312,00 € 12.06.2015 Ing. Ľubomír Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca 10746129 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0154/15 osvedčenie zhody fotokópie s listinnou podobou dokumentácie VO na OPIS 7 581,00 € 029/2015 27.05.2015 Notársky úrad Šamorín Hlavná 49, Šamorín 42296315 Faktúra
DF/0157/15 plyn za 6/2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0159/15 obedy na 28.5.2015 34,60 € 032/2015 01.06.2015 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Faktúra
DF/0162/15 Kreslo Estima 597,60 € 028/2015 04.06.2015 Eduard Krulík - P.N.K. Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov 37154583 Faktúra
036/2015 vizitky 115,00 € 17.06.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
037/2015 vybavenie pre upratovačky 541,02 € 25.06.2015 ADLERR, s.r.o. Stachanovská 14, Bratislava 36710369 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
038/2015 oprava kopírovacieho stroja 700,00 € 25.06.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0149/15 revízia bleskozvodu a el.spotrebičov v RZ Ochtiná 230,00 € 030/2015 25.05.2015 Ing. Ľubomír Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca 10746129 Faktúra
039/2015 čistiace prostriedky na monitory a klávesnice 225,00 € 29.06.2015 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0170/15 Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok 72,00 € stála objednávka 11.06.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
040/2015 čistiace prostriedky 446,00 € 03.07.2015 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35 819 081 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka