Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10026/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Rákoš 12 385,37 € 4VS-5/2009,dod.1-4 05.02.2014 GEOPRIS, spol. s r.o. Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica 30228701 Faktúra
DF/0023/14 upratovacie služby za 1/2014 890,00 € 132/2013/OE 05.02.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0024/14 strážna služba za 1/2014 2 550,00 € 17/2013/EO 05.02.2014 IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava 31670571 Faktúra
DFR/10027/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Tôň 4 188,30 € R10/2011 10.02.2014 GEORED s.r.o. Kaštieľska 11, Veľký Biel 46118411 Faktúra
DF/0025/14 služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 328,00 € 006/2014 10.02.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0026/14 telefónne poplatky za 1/2014 85,62 € 1012495201 07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0027/14 tématický monitoring médií za 1/2014 300,00 € 131316 07.02.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava III 31319173 Faktúra
DFR/10028/14 ROEP II.etapa-k.ú.Svätý Anton 4 998,00 € 2SV-1/2009 04.02.2014 Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33, Čebovce 14237016 Faktúra
DFR/10029/14 ROEP III.etapa-k.ú.Košťany n/Turcom 5 656,03 € 94/2011 12.02.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DFR/10030/14 ROEP III.etapa-k.ú.Petržalka 11 520,00 € 6/2012/ROEP 12.02.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 7, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DF/0028/14 monitorovanie EZS za 1/2014 139,42 € 2018/2010 12.02.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0029/14 zabezpečenie realizácie VO 1 800,00 € 60/2013 12.02.2014 CROSS CONSULT s.r.o. Hradská 110, Bratislava II 45505870 Faktúra
DFR/10031/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Šoporňa 5 296,22 € 25/2008, dod.1-5 12.02.2014 Ing. Zuzana Juríková - GEOTOP Nedbalova 541/13, Nitra 34518673 Faktúra
DFR/10032/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Opatovce 3 009,90 € R/17/2011,dod.1-5 14.02.2014 GEODETICCA s.r.o. Floriánska 19, Košice 36572161 Faktúra
DFR/10033/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Lok 3 830,40 € R 60/2011 13.02.2014 V - GEO, Vladimír Lacko Pavlovova 2, Poprad 43222323 Faktúra
DF/0030/14 VTS - Geodézia za 1/2014 409,45 € 45/2012/OI 14.02.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava II 35765143 Faktúra
DFR/10035/14 ROEP III.etapa-k.ú.Viničné 6 400,00 € 1/2012/ROEP 13.02.2014 GEOSPOL s.r.o. Štefánikova 1435/74, Senica 31447465 Faktúra
DFR/10036/14 ROEP III.etapa-k.ú.Imeľ 12 469,92 € 25/2009 14.02.2014 GEOMERKART s.r.o. Komenského 3, Veľký Krtíš 36046728 Faktúra
DFR/10037/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Domadice 2 221,20 € R/80/2011 14.02.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0031/14 poplatky za mobil.telefóny od 8.1.-7.2.2014 359,18 € 19/2012/EO 18.02.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »