Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7363
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20222 12 216,00 € 061-122/2020 17.04.2020 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
20223 92,34 € 02.01.2002 20.04.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20224 106,46 € 42-700-2014 20.04.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
20225 374,80 € 071-122/2020 21.04.2020 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava 17329477 Faktúra
20226 24,39 € 102-21-608/2016 21.04.2020 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
20227 1 631,70 € 21.04.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20228 684,64 € SN-SSN-56100-02 22.04.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20229 427,20 € 074-122/2020 22.04.2020 Erik Rangl - REKLAMA Šebestova 1888/2, Skalica 35495979 Faktúra
20230 1 200,00 € 64-122-135/2018 22.04.2020 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
20231 453,29 € 971277-Zop 24.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
20232 42 080,00 € Z20205755_Z 24.04.2020 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
20233 993,36 € 073-122/2020 27.04.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20234 213,60 € 078-122/2020 28.04.2020 Erik Rangl - REKLAMA Šebestova 1888/2, Skalica 35495979 Faktúra
20235 999,12 € 077-122/2020 29.04.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Priemyselná 2, Košice 47998156 Faktúra
20236 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.04.2020 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
20237 2 507,50 € 032-122/2020 30.04.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20238 7 373,25 € Z201769448_Z 080-122/2020 04.05.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20239 143,35 € 92/2008 04.05.2020 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
20240 67,56 € 23/2000 04.05.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
20241 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 04.05.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra