Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7154
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21552 880,00 € 160-122/2021 16.11.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
21641 1 942,50 € 204-122/2021 16.12.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
22397 140,00 € 117-122/2022 22.08.2022 watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, Bratislava - 46300708 Faktúra
80109 292,60 € 046-112/2018 08.03.2018 WAD, s.r.o. Štepná 15, Bratislava IV 36751073 Faktúra
60255 869,18 € 030-112/2016 16.06.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
60535 4 817,00 € 111-112/2016 25.11.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
70298 4 459,00 € 023-112/2017 30.06.2017 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
50013 162,89 € 971277-ZoP 21.01.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50170 186,89 € 971277-ZoP/2.1.2008 21.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50334 199,67 € 971277-ZoP/2.1.2008 24.07.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
70142 -0,20 € 971277-ZoP 05.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50481 268,42 € 971277-ZoP/2.1.2008 16.10.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
60014 201,61 € 971277-ZoP/2.1.2008 22.01.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
60153 180,01 € 50-000006247PO2008 18.04.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Štítnická 19, Košice 36570460 Faktúra
60314 202,34 € 971277-ZoP/2.1.2008 27.07.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Štítnická 19, Košice 36570460 Faktúra
60472 207,94 € 971277-ZoP/2.1.2008 27.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
70015 174,30 € 971277-ZoP/2.1.2008 24.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
70187 207,90 € 971277-ZoP 27.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
70348 185,04 € 971277-ZoP 27.07.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
70498 186,16 € 971277-ZoP 30.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra