Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60033 26,19 € 207-122-525/2013 10.02.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60085 26,19 € 207-122-525/2013 10.03.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60136 27,08 € 207-122-525/2013 11.04.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60194 26,19 € 207-122-525/2013 12.05.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60241 26,19 € 207-122-525/2013 10.06.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60293 26,19 € 207-122-525/2013 14.07.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60346 26,19 € 207-122-525/2013 17.08.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60384 26,19 € 207-122-525/2013 12.09.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60443 26,19 € 207-122-525/2013 12.10.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60508 26,19 € 207-122-525/2013 11.11.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60592 26,19 € 207-122-525/2013 15.12.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60634 26,19 € 207-122-525/2013 12.01.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70057 26,19 € 207-122-525/2013 16.02.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70102 26,19 € 207-122-525/2013 13.03.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70231 26,19 € 207-122-525/2013 19.05.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70292 26,19 € 207-122-525/2013 26.06.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70341 26,19 € 207-122-525/2013 20.07.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70393 26,19 € 207-122-525/2013 18.08.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70443 26,19 € 207-122-525/2013 25.09.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70502 26,19 € 207-122-525/2013 26.10.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra