Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7425
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50415 26,19 € 207-122-525/2013 11.09.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70176 26,19 € 207-122-525/2013 18.04.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50466 26,19 € 207-122-525/2013 12.10.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50517 26,19 € 207-122-525/2013 09.11.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50606 26,19 € 10.12.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50662 26,19 € 207-122-525/2013 14.01.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60033 26,19 € 207-122-525/2013 10.02.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60085 26,19 € 207-122-525/2013 10.03.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60136 27,08 € 207-122-525/2013 11.04.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60194 26,19 € 207-122-525/2013 12.05.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60241 26,19 € 207-122-525/2013 10.06.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60293 26,19 € 207-122-525/2013 14.07.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60346 26,19 € 207-122-525/2013 17.08.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60384 26,19 € 207-122-525/2013 12.09.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60443 26,19 € 207-122-525/2013 12.10.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60508 26,19 € 207-122-525/2013 11.11.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60592 26,19 € 207-122-525/2013 15.12.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60634 26,19 € 207-122-525/2013 12.01.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70057 26,19 € 207-122-525/2013 16.02.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
70102 26,19 € 207-122-525/2013 13.03.2017 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra