Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90502 28,06 € 207-122-525/2013 11.09.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90568 28,23 € 207-122-525/2013 10.10.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90654 34,75 € 207-122-525/2013 19.11.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90701 39,45 € 207-122-525/2013 10.12.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90745 27,55 € 207-122-525/2013 14.01.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20078 44,62 € 207-122-525/2013 14.02.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20138 50,09 € 207-122-525/2013 18.03.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20211 26,87 € 207-122-525/2013 16.04.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20281 26,19 € 207-122-525/2013 15.05.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20346 26,19 € 207-122-525/2013 18.06.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20394 30,55 € 207-122-525/2013 16.07.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20438 31,10 € 207-122-525/2013 14.08.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20484 32,24 € 207-122-525/2013 11.09.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20549 28,17 € 207-122-525/2013 13.10.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20620 28,88 € 207-122-525/2013 11.11.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20672 26,77 € 207-122-525/2013 10.12.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20765 27,11 € 207-122-525/2013 13.01.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21047 26,19 € 207-122-525/2013 10.02.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21090 26,19 € 207-122-525/2013 08.03.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21155 26,19 € 207-122-525/2013 13.04.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra