Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7153
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21207 26,19 € 207-122-525/2013 10.05.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21263 28,34 € 207-122-525/2013 10.06.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21325 28,32 € 207-122-525/2013 15.07.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21352 27,60 € 207-122-525/2013 10.08.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21402 28,63 € 207-122-525/2013 09.09.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21463 28,16 € 207-122-525/2013 11.10.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21534 28,64 € 207-122-525/2013 09.11.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21614 27,19 € 207-122-525/2013 09.12.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21687 26,25 € 207-122-525/2013 11.01.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22046 26,74 € 207-122-525/2013 09.02.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22105 31,43 € 207-122-525/2013 09.03.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22155 31,30 € 207-122-525/2013 11.04.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22199 29,12 € 207-122-525/2013 09.05.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22260 28,29 € 207-122-525/2013 09.06.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22321 27,50 € 207-122-525/2013 12.07.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22374 26,59 € 207-122-525/2013 09.08.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22434 31,94 € 207-122-525/2013 09.09.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22503 29,97 € 207-122-525/2013 10.10.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22583 30,38 € 207-122-525/2013 09.11.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22669 31,16 € 207-122-525/2013 09.12.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra