Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40619 42,00 € 923-122-1190/2014 18.12.2014 IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23, Bratislava 0035731851 Faktúra
23209 el.energia - technická univerzita Zvolen 262,26 € 35-122-007168/2020 24.04.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23218 el.energia - technická univerzita Zvolen 01-03/2023 32,33 € 35-122-007168/2020 28.04.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23426 spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 54,48 € 35-122-007168/2020 04.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23465 el.energia - technická univerzita Zvolen 2.Q 2023 42,40 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23464 vrátené náklady za energiu -54,48 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23644 el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2023 60,79 € 35-122-007168/2020 30.10.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23827 el.energia - technická univerzita Zvolen 4.Q 2023 38,12 € 35-122-007168/2020 19.01.2024 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
70636 1 856,68 € 161-112/2017 15.12.2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
80658 5 952,00 € 151-112/2018 04.12.2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
90649 5 976,00 € 126-122/2019 13.11.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
20242 9 000,00 € 047-122/2020 04.05.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
20651 2 400,00 € 152-122/2020 02.12.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
21232 488,40 € 013-122/2021 25.05.2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
23739 výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt 8 996,40 € 068-122/2023 06.12.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
22283 600,00 € 080-122/2022 23.06.2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava 00492736 Faktúra
40559 havarijné poistenie 8 904,05 € 6543509345 01.12.2014 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
40560 zákonné poistenie 1 998,32 € 6566897141 01.12.2014 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
50561 463,03 € 6582644582 27.11.2015 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
50562 463,03 € 6582644195 27.11.2015 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra