Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6568
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21347 4 261,74 € Z201769448_Z 097-122/2021 06.08.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21338 8 356,35 € Z201769448_Z 095-122/2021 03.08.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21381 1 577,88 € Z201769448_Z 111-122/2021 03.09.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21382 7 373,25 € Z201769448_Z 112-112/2021 03.09.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21390 4 817,19 € Z201769448_Z 113-122/2021 06.09.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21439 1 499,23 € Z201769448_Z 127-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21440 7 373,25 € Z201769448_Z 126-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21444 4 271,57 € Z201769448_Z 128-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21506 7 864,80 € Z201769448_Z 149-122/2021 02.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21520 4 659,89 € Z201769448_Z 151-122/2021 05.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21544 2 044,85 € 150-122/2021 11.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21563 6 390,15 € Z201769448_Z 173-122/2021 26.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21589 2 241,47 € Z201769448_Z 178-122/2021 02.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21591 5 515,19 € Z201769448_Z 179-122/2021 03.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21622 4 350,22 € Z201769448_Z 194-122/2021 14.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21634 3 406,44 € Z201769448_Z 197-122/2021 15.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22014 4 915,50 € Z201769448_Z 004-122/2022 24.01.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22019 3 042,69 € Z201769448_Z 006-122/2021 26.01.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22071 3 482,15 € Z202124507_Z 018-122/2022 21.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22074 1 442,60 € Z202124507_Z 020-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »