Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7259
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40281 upratovanie 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 03.07.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
23757 upratovacie služby Lučenec 11/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 11.12.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23668 upratovacie služby Lučenec 10/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 09.11.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23555 upratovacie služby Lučenec 09/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 05.10.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23482 upratovacie služby Lučenec 08/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 07.09.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23357 upratovacie služby Lučenec 06/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 04.07.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23291 upratovacie služby Lučenec 05/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 06.06.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23227 upratovacie služby Lučenec 04/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 03.05.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
24156 upratovacie služby Lučenec 03/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 02.04.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24100 upratovacie služby Lučenec 02/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 04.03.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24045 upratovacie služby Lučenec 01/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 05.02.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
23818 upratovacie služby 12/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 08.01.2024 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
40037 upratovacie práce v L.M. 1/14 744,00 € 5.8.2010 10.02.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40230 upratovacie práce v L. M. za 5/14 744,00 € 5.8.2010 05.06.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50028 upratovacie práce CERS L.Mikuláš 744,00 € 5.8.2010 06.02.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40397 upratovacie práce 08/14 744,00 € 5.8.2010 09.09.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
23338 upgrade firmware z Trimble, servis GNSS prijímača Trimble 2 238,00 € 098-122/2023 28.06.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23434 ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť 165,00 € 112-122-187/2017 09.08.2023 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
23299 údržba zelenej strechy 1 251,00 € 079-122/2023 12.06.2023 Falcon Intl. s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 47213531 Faktúra
40030 údržba výťahov 01/14 67,56 € 23/2000 06.02.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava I 13956141 Faktúra