Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6793
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40519 stabilizácia geodetického bodu 4 272,00 € 092-112/2014 06.11.2014 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
40611 sprístupnenie údajov katastra nehnuteľností 23 040,00 € 143-112/2014 16.12.2014 KORBIS, s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 45324743 Faktúra
23246 spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná 9 960,00 € 049-122/2023 12.05.2023 ATELIER 3M, s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava 35890762 Faktúra
23426 spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 54,48 € 35-122-007168/2020 04.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23396 spotreba el.energie 06/2023 9,99 € 26-122-005009/2020 18.07.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23263 spotreba el.energie 04/2023 15,02 € 26-122-005009/2020 17.05.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40497 spotreba el. a tepelnej energie Košice 143,46 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40564 spotreba el. a tepelnej energie 221,86 € 02.01.2002 01.12.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40453 služby spojené s užívaním budovy 46,84 € 02.01.2002 06.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
23233 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.05.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23286 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.06.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23324 služby podpory a prevádzky 6 150,00 € Z20225049_Z 21.06.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23229 služby pevnej siete, internet 323,04 € 2-121-0010-2022 04.05.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23287 služby pevnej siete, internet 323,04 € 2-121-0010-2022 06.06.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23473 služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23360 služby pevnej siete BA 07/2023, internet Štrba 07/2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.07.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23477 služby mobilnej siete Štrba 08/2023 2,00 € 2-121-0010-2022 05.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23429 služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 5,60 € 2-121-0010-2022 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23479 služby BOZP,OPP,CO 08/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 05.09.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23225 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.05.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra