Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7245
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50087 132,73 € 004-112/2015 09.03.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50107 50,18 € 16.03.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
50102 21 480,00 € 018-112/2015 13.03.2015 TDI - Kompleting, s.r.o. Trnavská cesta 13, Bratislava III 35897678 Faktúra
50106 -1 386,78 € 16.03.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50096 82,80 € 026-112/2015 11.03.2015 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
50105 36,58 € 014/112/2015 16.03.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 36672441 Faktúra
50114 23 940,00 € 020-112/2015 20.03.2015 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
50113 181,00 € 23.03.2015 St.Pölten Tourismus, Incoming Reisebüro&Convention Bureau Rathausplatz 1, St.Pölten 62750856 Faktúra
50116 99,72 € 028-112/2015 23.03.2015 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
50118 997,92 € 029-112/2015 27.03.2015 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
50122 120,02 € 025-112/2015 01.04.2015 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
50125 773,86 € 015-112/2015 07.04.2015 HOMOLA spol. s.r.o. Dlhé diely I/18, Bratislava IV 31325921 Faktúra
50128 20,00 € 025-112/2015 07.04.2015 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
50133 42,24 € 014-112/2015 07.04.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 36672441 Faktúra
50120 22 680,00 € 013-112/2015 31.03.2015 KORBIS, s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 45324743 Faktúra
50153 462,96 € 032-112/2015 14.04.2015 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
50144 70,80 € 038-112/2015 10.04.2015 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
50155 274,08 € 034-112/2015 15.04.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
50159 954,24 € 035-112/2015 16.04.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
043-112/2015 V súlade so zmluvou č. 28-112-466/2015 objednávame: 1/ Oprava a údržba motorového vozidla Opel Campo EČ: BA-184ST Cena spolu: 968,29 Eur s DPH 0,00 € 17.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Objednávka