Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7431
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40370 oprava mot. vozidla 180,00 € 085-112/2014 18.08.2014 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
40338 Stravné poukážky 6 719,59 € 081-112/2014 04.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40350 pohonné hmoty 2 305,16 € SN-SSN-56100-02 08.08.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40351 poplatky pevnej siete 147,07 € TP20401/4.5.1996 08.08.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40354 stravné lístky 1 763,89 € 084-112/2014 08.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40358 tepelná energia 266,52 € zo dna 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40367 čistenie kanalizácie 215,28 € 087-112/2014 14.08.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
40369 prevádzkové náklady 131,00 € 92/2008 15.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40371 refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach 57,12 € zo dňa 21.12.2011 18.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40372 oprava motorového vozidla 879,00 € 095-112/2014 20.08.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40373 revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov 879,60 € 076-112/2014 20.08.2014 Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
40374 farba do tlačiarní 342,36 € 091-112/2014 20.08.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40375 vodné a stočné 381,16 € PZ00024967/24.5.2004 20.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40380 užívanie lesných ciest 140,00 € 880-122-721/2014 25.08.2014 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry 31966977 Faktúra
40382 autosúčiastky 866,88 € 096-112/2014 27.08.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40383 mesačná kontrola EPS 50,18 € 0705/1.6.2005 27.08.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40377 prevádzkové náklady Žilina 217,06 € 92/08 z 1.7.2008 22.08.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40378 geodetický materiál 735,84 € 090-112/2014 22.08.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40379 GNSS kábel 1 186,80 € 094-112/2014 22.08.2014 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
40381 elektrická energia -80,63 € 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra