Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7254
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40478 refundácia nákladov prevádzka v Lučenci 182,66 € 2/606/2002 15.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40479 nájom nebytových priestorov 115,00 € 3/21/2006 d.č.3 15.10.2014 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
40482 údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR 420,00 € 97-112-206/2012 16.10.2014 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves 32152205 Faktúra
40487 prenájom nebyt. priestorov 298,20 € 237-112-748/2012 17.10.2014 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
40488 náklady za 3Q/14 chata T.Š 1 537,01 € 1.7.2002 17.10.2014 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, Bratislava - Rača 31321704 Faktúra
40489 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 20.10.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40491 poplatok za MT a Telekom fleet 1 729,60 € T-Mobile/21.2.2012 20.10.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40498 vodné a stočné 106,31 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40499 autosúčiastky 985,00 € 131-112/2014 24.10.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40501 motorové oleje 630,00 € 129-112/2014 27.10.2014 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
40496 oprava mot. vozidla 580,00 € 132-112/2014 23.10.2014 Robert Szakál Mierová 973/31, Jelka 41866134 Faktúra
40495 pohonné hmoty 2 735,10 € SN-SSN-56100-02 23.10.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40497 spotreba el. a tepelnej energie Košice 143,46 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40500 vodné a stočné 168,97 € 971277-ZoP/2.1.2008 27.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
40502 deratizácia 168,00 € 121-112/2014 27.10.2014 CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, Bratislava III 31406840 Faktúra
40503 el. energia 658,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 29.10.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
40504 mesačná kontorla EPS 10/14 a 4Q/14 246,00 € 0705/1.6.2005 29.10.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40505 kalendáre na rok 2015 719,40 € 128-112/2014 30.10.2014 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, Bratislava 44396911 Faktúra
40509 oprava brán na garáži 960,00 € 135-112/2014 04.11.2014 Balogh Ján Janíky 65, Janíky 33468711 Faktúra
40506 oprava motorového vozidla 590,98 € 138-112/2014 03.11.2014 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra