Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2183
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0033/16 dodávka elektriny za 3/2016 790,43 € 08.04.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0033/17 phm 67,22 € 3/2006A 20.04.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0033/18 phm, umývania 52,44 € 3/2006A 05.04.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0033/19 LP360 Advanced Floating 3 895,-USD 3 491,39 € VO/09/2019 04.04.2019 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0033/20 dezinfekčný sprej pre zam. 382,25 € VO/12/2020 18.03.2020 Stahlmann s.r.o. Nábrežná 79, Nové Zámky 46946918 Faktúra
DF/0033/21 servis klimatizácie v serverovni 72,00 € VO/12/2021 26.04.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0033/22 mob.internet 3/22 15,00 € 05.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0033/23 priepustka, dezinfekcia 32,71 € 3-120-0005-2022 2023011 12.04.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0033/24 elektrina 2/24 1 013,91 € 3-120-0011-2023 08.03.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0034/11 66,80 € 21.03.2011 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina , 36371271 Faktúra
DF/0034/14 902,53 € 25.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0034/15 679,98 € 23.03.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0034/16 telefónne služby 3/2016 25,40 € 12.04.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0034/17 prevázka budovy 3/17 - energie, servis, odvoz 1 998,42 € 24/2016Z 20.04.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0034/18 konf.GIS Ostrava Deák, Buchelová, Dombiová 395,11 € 05.04.2018 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0034/19 Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie 81,04 € 3/2006A 04.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0034/20 str.lístky 1000 ks 4 097,10 € VUGK 10/2019Z VO/10/2020 27.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0034/21 refakturácia 3/21 3 203,45 € VUGK 24/2016Z 27.04.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0034/22 energie 3/22 982,14 € VUGK 13/2020Z 05.04.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0034/23 servis tlačiarní 180,00 € VO/13/2023 12.04.2023 CM servis Martin Čechovič Mlynská 28A, Báhoň 37291602 Faktúra
DF/0034/24 umývanie Octavia 3,99 € VUGK 3/2006A 19.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0035/11 1 145,78 € 29.03.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/12 1 118,88 € 14.03.2012 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0035/13 9 760,42 € 26.03.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263, Baka 40285723 Faktúra
DF/0035/14 3 570,00 € 26.03.2014 SYSI, spol. s.r.o Eisnerova 17, Bratislava 35902787 Faktúra
DF/0035/15 888,63 € 24.03.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/16 voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 804,05 € 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/17 tel.služba 3/17 28,69 € 6/2006 21.04.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0035/18 energie 3/18 788,28 € 19/2017Z 09.04.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0035/19 Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská 79,00 € 04.04.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra