Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0119/13 17 220,00 € Zmluva 11/2012 28.11.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0135/13 54 180,00 € Zmluva 11/2012 07.01.2014 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0062/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 175,21 € VUGK6/2022Z 22.06.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0071/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 175,24 € VUGK6/2022Z 14.07.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0125/21 str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 1 571,90 € VUGK5/2021Z VO/41/2021 21.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0003/22 str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 1 571,90 € VUGK5/2021Z VO/02/2022 31.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0013/22 str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 2 341,30 € VUGK5/2021Z 2022004 28.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0031/24 zabezpečovanie BOZP 2/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 07.03.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0046/24 zabezpečovanie BOZP 3/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 05.04.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0057/24 zabezpečovanie BOZP 4/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 06.05.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0069/24 zabezpečovanie BOZP 5/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 04.06.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0155/23 tekuté mydlo 5l 4ks 37,44 € VUGK3-120-0016-2023 12.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0134/22 kancelárske a hygienické potreby 539,14 € VUGK3-120-0005-2022 VO/45/2022 27.10.2022 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0118/23 kancelárske a hygienické potreby 257,30 € VUGK3-120-0005-2022 VO/45/2023 24.10.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0137/20 refakturácia nákladov 12/2020 3 073,25 € VUGK24/2016Z 18.12.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0075/20 internet 7/20 96,00 € VUGK18/2018D 01.07.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0088/20 internet 8/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.08.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0096/20 internet 9/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.09.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0107/20 internet 10/20 96,00 € VUGK18/2018D 01.10.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0095/22 str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 1 345,73 € VUGK11/2022Z 2022039 20.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0086/22 stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur 2 008,40 € VUGK/11/2022Z VO/33/2022 01.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0131/18 VOSK-rozšírenie nové reporty 2 304,00 € VÚGK č.8/2018Z VO/25/2018 14.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0057/18 servis VOSK-oprava súborov 240,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/11/2018 28.05.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0067/18 VOSK-Email monitoring 768,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/10/2018 12.06.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0066/20 str.lístky 1000ks á 4,20 4 172,70 € VUGK 8/2020Z VO/22/2020 08.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0074/20 el.str.lístky 297 ks x 4,20 1 239,29 € VUGK 8/2020Z VO/23/2020 30.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0086/20 el.stravné lístky 272 ks á 4,20 1 134,97 € VUGK 8/2020Z VO/29/2020 31.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0097/20 str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks 1 180,87 € VUGK 8/2020Z VO/30/2020 02.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0109/20 str.lístky 242+264el. po 4,20 2 111,38 € VUGK 8/2020Z VO/37/2020 02.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0120/20 str.lístky 220p.+240el. po 4,20 1 919,44 € VUGK 8/2020Z VO/39/2020 02.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »