Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2175
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0094/14 51,00 € 26.08.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0120/14 64,00 € 16.10.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0116/15 112,00 € 21.09.2015 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0144/15 189,00 € 05.11.2015 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0025/16 seminár Finančné výkazy pre rok 2016 56,00 € 22.03.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0061/16 školenie - centrálna evidencia majetku štátu 56,00 € 27.06.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0146/16 seminár - inventarizácia majetku a záväzkov 55,00 € 14.12.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0053/11 49,00 € 27.04.2011 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0054/11 49,00 € 27.04.2011 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0133/12 106,00 € 31.10.2012 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0103/13 56,00 € 07.10.2013 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0131/17 školenie Fin.výkazníctvo 2018 2 os. 118,00 € 12.12.2017 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0023/19 sem. Novela postupov účtovania 2x 138,00 € 07.03.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0035/19 Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská 79,00 € 04.04.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0129/19 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi 138,00 € 20.11.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0134/19 sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. 158,00 € 04.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0140/19 popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 84,00 € 10.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0009/20 popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x 156,00 € 30.01.2020 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0010/23 školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 89,00 € 2023001 15.02.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0019/23 popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS 89,00 € 06.03.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0152/23 popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 98,00 € 06.12.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0040/24 školenie Nové právne úpravy v správe registratúry 95,00 € 26.03.2024 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0148/16 Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 55,00 € 16.12.2016 EDOS-SMART s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
DF/0147/19 služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN 5 928,00 € VO/37/2019 19.12.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0097/18 ZPC 15/18 Dombiová-poplatok Inspire Conference 2018 400,00 € 06.09.2018 Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Havenlaan 88, Brussel 0643634986 Faktúra
DF/0098/18 ZPC 16/18 Nemcová-poplatok Inspire Conference 2018 400,00 € 06.09.2018 Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Havenlaan 88, Brussel 0643634986 Faktúra
DF/0148/18 kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS 1 189,64 € VO/39/2018 13.12.2018 EkoStyle s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka 50859790 Faktúra
DF/0024/13 5 617,52 € 18.03.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263, Baka 40285723 Faktúra
DF/0035/13 9 760,42 € 26.03.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263, Baka 40285723 Faktúra
DF/0036/13 483,90 € 28.03.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263, Baka 40285723 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »