Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0036/21 predĺženie licencie softvér LP360 1.6.21-31.5.22, 779,-USD vyúčt. 657,88 € 30.04.2021 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0037/21 predĺženie licencie softvér LP360 1.4.21-31.3.22 vyúčt. 657,88 € 30.04.2021 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0044/22 predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 713,50 € 29.04.2022 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0045/22 predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 713,50 € 29.04.2022 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0056/23 ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.23-31.5.24 1 471,89 € 05.06.2023 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0050/14 717,47 € 28.04.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0138/13 981,44 € 31.12.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0034/14 902,53 € 25.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0015/14 962,68 € 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0071/14 správa budovy 04/2014 702,72 € 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0072/14 481,66 € 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0085/14 676,96 € 16.07.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/14 1 498,91 € 26.08.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0105/14 453,58 € 23.09.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0123/14 1 415,97 € 1.1.2001 17.10.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0143/14 618,82 € 1.1.2001 24.11.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0167/14 972,95 € 17.12.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0009/15 913,08 € 23.01.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0019/15 1 015,24 € 1.1.2001 25.02.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/15 888,63 € 24.03.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0048/15 914,17 € 17.04.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0068/15 828,88 € 27.05.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0075/15 456,90 € 22.06.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0084/15 1 607,55 € 22.07.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0100/15 450,87 € 25.08.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0109/15 440,54 € 18.09.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0133/15 555,73 € 23.10.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0140/15 583,20 € 23.11.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0155/15 952,28 € 15.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0156/15 455,24 € 15.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra