Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0030/17 prevádzka budovy 2/17 2 128,70 € 24/2016Z 10.04.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0174/15 prevádzka budovy 12/2015, servis výťahov, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné 831,18 € 19.01.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0013/16 servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 1 038,12 € 16.02.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/16 voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 804,05 € 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0046/16 prevádzka budovy 4/2016 servis výťahov, EPS, deratizácia, odvoz odpadu, vodné stočné, jedáleň, teplo, voda, výkon správy 703,14 € 18.05.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0057/16 voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 615,52 € 16.06.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0069/16 servis výťahov, EPS, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy 449,40 € 15.07.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, oprava potrubia, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 465,97 € 22.08.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0104/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 475,62 € 27.09.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0118/16 servis výťahov, kontrola pred vykurovaním, servis EPS, , teplo, voda, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 541,99 € 18.10.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0130/16 teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 690,92 € 18.11.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0144/16 teplo, voda, servis výťahov, EPS, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy 912,56 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0145/16 servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň 310,99 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFPČ/0011/10 6 000,00 € 25.10.2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0165/10 919,81 € 25.11.2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0172/10 868,77 € 14.12.2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0175/10 1 546,96 € 28.12.2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFPČ/0001/11 13 000,00 € 11.01.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0180/10 1 289,28 € 31.12.2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/11 1 214,04 € 01.03.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/11 1 145,78 € 29.03.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0051/11 967,14 € 27.04.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0068/11 629,98 € 24.05.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/11 496,83 € 21.06.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0089/11 523,72 € 20.07.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0091/11 8 000,00 € 102-24-8761/2011 05.08.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0099/11 517,41 € 1.1.2011 22.08.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0116/11 499,90 € 27.09.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0132/11 532,74 € 27.10.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra