Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0173/12 355,00 € 27.12.2012 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0052/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/22 74,84 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0054/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/22 188,07 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0053/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/22 188,82 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0106/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 4/22 192,21 € VUGK 06/2022Z 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0108/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 5/22 227,68 € VUGK 06/2022Z 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0109/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 6/22 171,45 € VUGK 06/2022Z 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0110/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 7/22 169,68 € VUGK 06/2022Z 2022028 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0122/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/22 169,78 € VUGK 06/2022Z 30.09.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0141/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 9/22 169,78 € VUGK 06/2022Z 10.11.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0151/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 176,02 € VUGK 06/2022Z 25.11.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0161/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 177,91 € VUGK 06/2022Z 2022074 15.12.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0170/22 refakturácia hlasových a dátových služieb 12/22 178,38 € VUGK 06/2022Z 2022036 19.01.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0011/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 179,03 € VUGK 06/2022 2022029 15.02.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0027/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 175,86 € VUGK 06/2022Z 2022242 21.03.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0039/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 175,52 € VUGK 6/2022Z 19.04.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0047/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 175,56 € VUGK 6/2022Z 17.05.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0062/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 175,21 € VUGK6/2022Z 22.06.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0071/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 175,24 € VUGK6/2022Z 14.07.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0090/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 175,98 € VUGK 6/2022Z 23.08.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0100/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 176,22 € VUGK 6/2022Z 20.09.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0117/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 176,67 € VUGK 6/2022Z 19.10.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0137/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 176,93 € VUGK 6/2022Z 13.11.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0156/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/23 176,63 € VUGK 6/2022Z 14.12.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0003/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 176,44 € VUGK 6/2022Z 09.01.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0015/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 312,95 € VUGK 6/2022Z 14.02.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0038/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/24 203,22 € VUGK 6/2022Z 21.03.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0067/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/24 183,65 € 3-120-0004-2024 03.06.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0068/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/24 183,65 € 3-120-0004-2024 03.06.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0114/18 úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- 195,00 € 09.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »