Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2081
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0052/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/22 74,84 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0054/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/22 188,07 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0053/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/22 188,82 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0106/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 4/22 192,21 € VUGK 06/2022Z 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0108/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 5/22 227,68 € VUGK 06/2022Z 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0109/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 6/22 171,45 € VUGK 06/2022Z 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0110/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 7/22 169,68 € VUGK 06/2022Z 2022028 19.08.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0122/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/22 169,78 € VUGK 06/2022Z 30.09.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0141/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 9/22 169,78 € VUGK 06/2022Z 10.11.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0151/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 176,02 € VUGK 06/2022Z 25.11.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0161/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 177,91 € VUGK 06/2022Z 2022074 15.12.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0170/22 refakturácia hlasových a dátových služieb 12/22 178,38 € VUGK 06/2022Z 2022036 19.01.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0011/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 179,03 € VUGK 06/2022 2022029 15.02.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0027/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 175,86 € VUGK 06/2022Z 2022242 21.03.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0039/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 175,52 € VUGK 6/2022Z 19.04.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0047/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 175,56 € VUGK 6/2022Z 17.05.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0062/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 175,21 € VUGK6/2022Z 22.06.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0071/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 175,24 € VUGK6/2022Z 14.07.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0090/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 175,98 € VUGK 6/2022Z 23.08.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0100/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 176,22 € VUGK 6/2022Z 20.09.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0117/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 176,67 € VUGK 6/2022Z 19.10.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0137/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 176,93 € VUGK 6/2022Z 13.11.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0114/18 úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- 195,00 € 09.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482 Faktúra
DF/0119/12 150,00 € 25.09.2012 Technická univerzita v Košiciach Park Komenského 19, Košice 00397610 Faktúra
DF/0070/11 180,00 € 03.06.2011 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0060/19 úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia 42,00 € 29.05.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0172/12 18 417,14 € 20.12.2012 Univerzita Komenského v Bratislave , 00397865 Faktúra
DF/0077/12 520,00 € 04.05.2012 Akadémia vzdelávania Gorkého 10, Bratislava 00441074 Faktúra
DF/0115/20 školenie prvej pomoci 2os. 54,00 € VO/34/2020 14.10.2020 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, Bratislava 00584410 Faktúra
DF/0041/23 kurz prvej pomoci 2os. 72,00 € 2023010 25.04.2023 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, Bratislava 00584410 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »