Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0108/17 Konferencia GIS Praha 8-9.11.17 Deák, Dombiová 373,75 € 18.10.2017 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0118/18 reg.poplatok na konf.GIS Esri 2018 Deák, Dombiová 396,98 € 15.10.2018 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0051/20 dobropis /DF/0048/20 -343,23 € 24.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0048/20 vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. 350,00 € 29.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0042/14 316,00 € 01.04.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0065/14 530,00 € 02.06.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0112/14 16,00 € 29.09.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0157/14 23,00 € 08.12.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0050/15 21,00 € 20.04.2015 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0161/15 26,00 € 18.12.2015 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0023/16 účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek 141,00 € 16.03.2016 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0071/12 450,00 € 18.04.2012 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0043/13 390,00 € 19.04.2013 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0064/18 úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni 960,00 € 06.06.2018 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0070/22 doprava zam.na konferenciu geod.dni v Poľsku 153,00 € 2022028 10.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0073/22 3x úč.poplatok konf. 26.poľsko-česko-slov.geodet.dni 810,00 € 13.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0140/22 konf. Tatry 2022-2x úč.popl. a ubytovanie 361,00 € 09.11.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0139/22 konf. Tatry 2022-úč.popl.+ubyt. 234,00 € 2022065 07.11.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0023/23 úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. 1 180,00 € 2023003 15.03.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0067/23 3x doprava zam.na konferenciu 27.česko-slov.-poľské geod.dni v ČR 171,00 € 07.07.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0053/24 účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. 2 355,00 € 02.05.2024 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0050/14 717,47 € 28.04.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0138/13 981,44 € 31.12.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0034/14 902,53 € 25.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0015/14 962,68 € 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0071/14 správa budovy 04/2014 702,72 € 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0072/14 481,66 € 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0085/14 676,96 € 16.07.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/14 1 498,91 € 26.08.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0105/14 453,58 € 23.09.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »