Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2175
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0123/14 1 415,97 € 1.1.2001 17.10.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0143/14 618,82 € 1.1.2001 24.11.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0167/14 972,95 € 17.12.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0009/15 913,08 € 23.01.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0019/15 1 015,24 € 1.1.2001 25.02.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/15 888,63 € 24.03.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0048/15 914,17 € 17.04.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0068/15 828,88 € 27.05.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0075/15 456,90 € 22.06.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0084/15 1 607,55 € 22.07.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0100/15 450,87 € 25.08.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0109/15 440,54 € 18.09.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0133/15 555,73 € 23.10.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0140/15 583,20 € 23.11.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0155/15 952,28 € 15.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0156/15 455,24 € 15.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0030/17 prevádzka budovy 2/17 2 128,70 € 24/2016Z 10.04.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0174/15 prevádzka budovy 12/2015, servis výťahov, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné 831,18 € 19.01.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0013/16 servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 1 038,12 € 16.02.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/16 voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 804,05 € 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0046/16 prevádzka budovy 4/2016 servis výťahov, EPS, deratizácia, odvoz odpadu, vodné stočné, jedáleň, teplo, voda, výkon správy 703,14 € 18.05.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0057/16 voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 615,52 € 16.06.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0069/16 servis výťahov, EPS, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy 449,40 € 15.07.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, oprava potrubia, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 465,97 € 22.08.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0104/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 475,62 € 27.09.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0118/16 servis výťahov, kontrola pred vykurovaním, servis EPS, , teplo, voda, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 541,99 € 18.10.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0130/16 teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 690,92 € 18.11.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0144/16 teplo, voda, servis výťahov, EPS, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy 912,56 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0145/16 servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň 310,99 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »