Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0125/17 2x ubyt. Geodet.dni -vyúčtovanie 169,98 € 04.12.2017 Panoráma šport hotel, a.s. Uhoľná 1, Žilina 36430641 Faktúra
DF/0010/19 tlačiareň Epson 457,49 € VO/02/2019 08.02.2019 K24 International s.r.o. U Studia 2253/20, Ostrava 30 27851559 Faktúra
DF/0045/18 navigácia pre Android 17,99 € 30.04.2018 Sygic a.s. Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava 35892030 Faktúra
DF/0104/21 Laserový trucker s príslušenstvom 100 788,00 € VUGK 12/2021Z 25.10.2021 Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka Tuhovská 10722/29, Bratislava 46109072 Faktúra
DF/0074/23 odstránenie závad po revízií elektrických zariadení 315,00 € VO/23/2023 17.07.2023 Gabriel Tóth - Elektro Trstená na Ostrove 15, Trstená na Ostrove 43222170 Faktúra
DF/0076/12 1 693,40 € 27.04.2012 HAI,spol.s r.o. Trnavská cesta 82/D, Bratislava 31335217 Faktúra
DF/0154/10 25 680,74 € 09.11.2010 X way,s.r.o. Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
DF/0055/12 1 824,24 € 30.03.2012 Interchair, spol. s r.o. Trnavská 113, Bratislava - Ružinov 31402623 Faktúra
DF/0121/17 kanc.otočná stolička 207,77 € VO/24/2017 24.11.2017 Interchair, spol. s r.o. Trnavská 112, Bratislava - Ružinov 31402623 Faktúra
DF/0118/15 1 198,80 € 06.10.2015 Dexion, spol. s r.o. Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob 36523895 Faktúra
DF/0089/21 Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK 291,21 € VO/27/2021 27.09.2021 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0093/21 oprava Octavia po škodovej udalosti 5 143,27 € VO/28/2021 01.10.2021 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0002/22 oprava Octavia 207,31 € VO/01/2022 13.01.2022 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0120/22 Octavia servisná prehliadka 218,94 € VO/44/2022 29.09.2022 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0153/14 23 414,40 € VO/067/2014 08.12.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600 Faktúra
DF/0114/18 úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- 195,00 € 09.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482 Faktúra
DF/0060/17 internet 6/17 121,20 € 13/2017Z 07.06.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0067/17 internet 7/17 120,00 € 13/2017Z 03.07.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0068/17 WiFi router 7ks 504,00 € 07.07.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0079/17 internet 8/17 120,00 € 13/2017Z 02.08.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0085/17 internet 9/17 120,00 € 13/2017Z 04.09.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0095/17 internet 10/17 120,00 € 13/2017Z 02.10.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0112/17 internet 11/17 120,00 € 13/2017Z 02.11.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0124/17 internet 12/17 120,00 € 13/2017Z 01.12.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0001/18 internet 1/18 120,00 € 13/2017Z 03.01.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0006/18 internet 2/18 120,00 € 13/2017Z 01.02.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0018/18 internet 3/18 120,00 € 13/2017Z 01.03.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0031/18 internet 4/18 120,00 € 13/2017Z 03.04.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0047/18 internet 5/18 120,00 € 13/2017Z 09.05.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0061/18 internet 6/18 120,00 € 13/2017Z 01.06.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra