Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0029/17 servis klimatizačných zariadení 110,00 € 05.04.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0133/17 servis klimatizačných zariadení 1 320,00 € VO/26/2017 12.12.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0137/18 servis klimatizačných zariadení 1 260,00 € VO/33/2018 04.12.2018 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0105/19 servis klimatizačných zariadení 1 299,60 € VO/25/2019 26.09.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0105/20 servis klimatizačných zariadení 1 249,90 € VO/33/2020 23.09.2020 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0069/23 servis klimatizačných jednotiek 1 100,00 € VO/22/2023 10.07.2023 B.M.COOLING s.r.o. Bieloruská 5190/20, Bratislava 47699116 Faktúra
DF/0084/20 servis klimatizačnej jednotky 2ks 72,00 € VO/24/2020 23.07.2020 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0033/21 servis klimatizácie v serverovni 72,00 € VO/12/2021 26.04.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0009/24 servis kávovaru Délonghi 105,80 € VO/06/2024 30.01.2024 Coffee Tech s.r.o. Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave 52642933 Faktúra
DF/0009/16 servis kancelárskej techniky 544,32 € 08.02.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0013/16 servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 1 038,12 € 16.02.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0145/16 servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň 310,99 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0117/16 Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks 13 908,00 € 17.10.2016 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0161/18 seminár Veľká novela zákona o verejnom obsrarávaní-Kardoš 79,00 € 20.12.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0012/18 seminár Správa registratúry 69,00 € 15.02.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0005/19 seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov 72,00 € 31.01.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0027/16 seminár Pozemkové úpravy XXI. 29,92 € 29.03.2016 Spolek zeměměřičů Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Faktúra
DF/0010/18 seminár O cest.náhradách Ježíková 79,00 € 12.02.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0025/16 seminár Finančné výkazy pre rok 2016 56,00 € 22.03.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0146/16 seminár - inventarizácia majetku a záväzkov 55,00 € 14.12.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0148/16 Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 55,00 € 16.12.2016 EDOS-SMART s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
DF/0024/18 seminár e-Goverment Chanasová 119,00 € 19.03.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0134/19 sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. 158,00 € 04.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0035/19 Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská 79,00 € 04.04.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0045/19 sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová 79,00 € 29.04.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0023/19 sem. Novela postupov účtovania 2x 138,00 € 07.03.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0014/21 šanóny 134,40 € VO/03/2021 01.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0089/20 Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson 163,82 € VO/28/2020 03.08.2020 PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37, Bratislava III 48127124 Faktúra
DF/0105/17 Samsung Galaxy S8 690,00 € 16.10.2017 Cinema, s.r.o. Makovického 8, Žilina 36420786 Faktúra
DF/0123/17 sada zimných kolies Hyundai 637,28 € VO/22/2017 29.11.2017 Bergamo s.r.o. Poľná 6A, Prešov 45923299 Faktúra