Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0027/14 1 118,88 € 17.03.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0026/14 324,00 € 13.03.2014 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0025/14 50,99 € 12.03.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0024/14 226,00 € 12.03.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0023/14 855,94 € 10.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0022/14 104,46 € 06.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0021/14 184,00 € 05.03.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0020/14 1 059,42 € 05.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0019/14 100,80 € 03.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0018/14 29,00 € 28.01.2014 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0017/14 90,90 € 24.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0016/14 223,30 € 19.02.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0015/14 962,68 € 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0014/14 224,06 € 18.02.2014 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava 47232480 Faktúra
DF/0013/14 59,00 € 13.02.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0012/14 38,61 € 11.02.2014 Spolek zeměměřičů Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Faktúra
DF/0011/14 226,00 € 10.02.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0010/14 15,80 € 11.02.2014 ECOPRESS Seberíniho 1, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0009/14 43,76 € 11.02.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0008/14 28,47 € 11.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0007/14 29,99 € 31.01.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0006/14 -49,60 € 31.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0041/14 108,00 € 31.03.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0137/13 172,40 € 31.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0004/14 277,93 € 17.01.2014 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0003/14 4 067,12 € 14.01.2014 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0136/13 31,96 € 31.12.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0002/14 23 496,00 € 13.01.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Faktúra
DF/0134/13 -15,20 € 08.01.2014 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0001/14 5 384,54 € VO/1/2014 07.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »