Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2183
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0022/17 dobropis k fa č.1217200028 -5,87 € 19/2015Z 17.03.2017 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0169/15 226,00 € 31.12.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0175/15 Elektroinštalačný materiál do serverovne 858,82 € 19.01.2016 POLIS DS s.r.o. Podzáhradná 28, Bratislava 45860971 Faktúra
DF/0004/16 klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 5 952,00 € 01.02.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0170/15 PHM 51,19 € 07.01.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0171/15 telefónne služby 12/2015 8,86 € 11.01.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0172/15 ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2015, ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2016 29,00 € 12.01.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0173/15 telefónne služby 15.12.2015 - 14.01.2016 (rok 2015), telefónne služby 15.12.2015 - 14.01.2016 (rok 2016), prekročenie limitu MT - Kardoš 156,39 € 18.01.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0174/15 prevádzka budovy 12/2015, servis výťahov, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné 831,18 € 19.01.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0001/16 cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2016, cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2017 117,45 € 13.01.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0002/16 nedoplatok - odvod za neplnenie zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 296,00 € 25.01.2016 ÚPSV a R Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava 0 Faktúra
DF/0006/16 Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia 152,04 € 25.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0009/16 servis kancelárskej techniky 544,32 € 08.02.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0007/16 registračný poplatok - GIS Ostrava 291,27 € 08.02.2016 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0010/16 PHM, diaľničná nálepka CZ 99,42 € 03.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0011/16 telefónne služby 1/2016 24,29 € 10.02.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0003/16 stravné lístky 3 260,33 € 22.01.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0012/16 dodávka elektriny za 1/2016 741,38 € 15.02.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0013/16 servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 1 038,12 € 16.02.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0014/16 poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,03 € 22.02.2016 RTVS , 36857432 Faktúra
DF/0015/16 PHM, čistenie auta 59,02 € 19.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0016/16 prekročenie limitu MT - Ing. Trnovská, telefónne služby 15.1.2016 - 14.2.2016 160,49 € 19.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0008/16 prenájom priestorov, techniky a poskyt.služieb 4 954,80 € 08.02.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0165/15 709,92 € 21.12.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0017/16 preškolenie vodičov motorových vozidiel 60,00 € 23.02.2016 PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA Beniakova 5/A, Bratislava III 17424763 Faktúra
DF/0018/16 kancelárske potreby, kanc.papier, DVD, magnety, pásky, zakladače, tonery 951,90 € 02.03.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0019/16 dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 777,50 € 09.03.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0020/16 telefónne služby za 2/2016 26,36 € 09.03.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0022/16 stravovanie, občerstvenie na konferencii 3 919,38 € 15.03.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra