Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0023/16 účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek 141,00 € 16.03.2016 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0024/16 mob. telefóny 15.02.-14.03.2016 Horvathová, mob. tel 15.02.-14.03. Muller, mob. tel. 15.02.-14.03. 163,69 € 21.03.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0025/16 seminár Finančné výkazy pre rok 2016 56,00 € 22.03.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0026/16 kurz prvej pomoci pre zamestnancov 324,00 € 29.03.2016 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0027/16 seminár Pozemkové úpravy XXI. 29,92 € 29.03.2016 Spolek zeměměřičů Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Faktúra
DF/0028/16 pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 30,00 € 29.03.2016 Daňový úrad Ševčenkova 32, Bratislava 0 Faktúra
DF/0031/16 letenka - ZPC Ing.Vašek 249,83 € 07.04.2016 pelicantravel.com,s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0030/16 PHM, čistenie auta 47,06 € 05.04.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0032/16 administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 119,50 € VUGK 7/2016Z 08.04.2016 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0033/16 dodávka elektriny za 3/2016 790,43 € 08.04.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0034/16 telefónne služby 3/2016 25,40 € 12.04.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0035/16 voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 804,05 € 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0036/16 dlžné poistné z poistnej zmluvy č. 2403981544 31,50 € 15.04.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0029/16 stravné lístky 1600 ks 5 216,53 € 30.03.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0039/16 trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša 100,66 € 03.05.2016 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Mlynské nivy 73/a, Bratislava 36065285 Faktúra
DF/0038/16 PHM 57,47 € 20.04.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0041/16 prenájom priestorov v rekreačnej chate Štrba 264,00 € 11.05.2016 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0042/16 telefónne služby 4/2016 21,86 € 11.05.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0040/16 tonery 3 446,33 € 06.05.2016 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - Petržalka 31344194 Faktúra
DF/0043/16 daň z nehnuteľností na rok 2016 1 118,88 € 13.05.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0044/16 registračný poplatok na podujatie ITAPA 84,00 € 17.05.2016 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0045/16 registračný poplatok na podujatie ITAPA 84,00 € 17.05.2016 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0050/16 autobus,letenky-Viedeň, Helsinki (Deák,Dombiová) 775,62 € 26.05.2016 pelicantravel.com,s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0046/16 prevádzka budovy 4/2016 servis výťahov, EPS, deratizácia, odvoz odpadu, vodné stočné, jedáleň, teplo, voda, výkon správy 703,14 € 18.05.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0047/16 revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr 664,40 € 17.05.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0048/16 školenie - základy komunikácie a tímovej práce 960,00 € 23.05.2016 Ing. Zlatica Herdová, PhD. Bratislavská 10, Pezinok 32818203 Faktúra
DF/0005/16 havarijné poistenie 25.2.2016-31.1.2016 Škoda Octavia, havarijné poistenie 1.1.2017 - 24.2.2017 Škoda Octavia 501,90 € 28.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0052/16 registrácia domény vugk.sk 18.6.-31.12.2016 , registrácia domény vugk.sk 1.1.-17.6.2016 21,60 € 06.06.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DFPČ/0010/10 195 512,24 € 19.04.2010 NESS Slovensko,a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava II 00603783 Faktúra
DF/0056/16 LAStools license 3 015,00 € 10.06.2016 rapidlasso GmbH Friedrichshafener Straße 1, Gilching 00000000 Faktúra