Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6361
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0119/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 409,50 € 2023013 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0120/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 690,30 € 2023012 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0121/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - SKPOS 245,70 € 2023014 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0180/23 odborné služby pre oblasť VO za 03/2023-SPI,SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,FLEXPOD, zvýšenie energ.efekt. 2 059,20 € 2022042,2022212,2023012,... 11.04.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0217/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,zvýšenie energ.efektívnosti 1 193,40 € 2023012,2023013,2023014 09.05.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0285/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023-Rozvoj governance kyber.bezpečnosti 787,80 € 2023012 06.06.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0361/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,odbor.služ.projekt.riadenia 1 205,10 € 13.07.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0386/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 912,00 € 20230012, 20230186, 20230187 02.08.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0487/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 479,70 € 20230012, 20230186, 20230187 21.09.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0609/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 1 950,00 € 2023279,186,187,277,281,280 08.11.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0691/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 2 919,04 € 2023279,277,281,280 06.12.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0781/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 13 625,40 € 2023279,277,280,187,186,014 10.01.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0058/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024-Odborné služ.projetk.riadenia, Mobil.hlas komunikácia 5 619,60 € 2023140,277 09.02.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0082/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024-Rozvoj governance kyber.bezpeč.,zvýšenie energ.efektívnosti 6 832,80 € 2023012, 2023013 21.02.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0190/24 odborné služby pre oblasť VO za 3/2024-Upgrade LAN infraštruktúry 5 018,40 € 2023281 18.04.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0191/24 odborné služby pre oblasť VO za 3/2024-Systém riadenia VO, Zvýšenie energ.efektívnosti budovy 1 872,00 € 2023186, 2023013 18.04.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0387/23 Statické posúdenie prechodového mostíka/schodisko na streche ÚGKK SR 1 200,00 € 02.08.2023 Structural Enginner of Buildings, s.r.o. Jégeho 14, Bratislava- mestská časť Ružinov 50690523 Faktúra
DF/0235/23 úč.popl.-seminár Interné smernice vo VS - Ballová 79,00 € 2023129 17.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Faktúra
DF/0148/18 seminár-kurz Microsoft Excel II. Mierne pokročilí-2 osoby 179,98 € 07.05.2018 VITA International s.r.o. Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky 50667262 Faktúra
DF/0374/18 kurz Microsoft Excel II. mierne pokročilý-Ing.Keblúšková 89,99 € 10.09.2018 VITA International s.r.o. Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky 50667262 Faktúra
DF/0311/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Opatovce 3 463,00 € 1-800-0048-2022 21.06.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0312/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hosťovce 7 993,00 € 1-800-0048-2022 21.06.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0490/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kružno 4 162,00 € 1-800-0052-2022 2023039 20.09.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0678/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Závada 1 066,00 € 1-800-0048-2022 2023193 01.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0679/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Volkovce 4 529,00 € 1-800-0048-2022 2023194 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0680/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hostie 9 604,00 € 1-800-0048-2022 2023195 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0692/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rimavské Zalužany 2 498,00 € 1-800-0052-2022 2023204 07.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0740/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tomášová 8 324,00 € 1-800-0052-2022 2023203 18.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0741/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jesenské 19 189,00 € 1-800-0052-2022 2023202 18.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra