Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5816
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0218/20 poskytovanie služieb - Biznis analytika, Manažér testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 15.06.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0259/20 poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 10.07.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0323/20 poskytovanie služieb, práce Biznis analytika a Manažéra testovania 25 296,00 € 23/2020/OIBKR 07.09.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0115/15 ubytovanie Ing.Fojtl-11.-13.5.2015-Lotyšsko 168,00 € pozvánka 27.04.2015 Baltic Travel Group Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius 000 Faktúra
DF/0116/15 ubytovanie Ing.Leitmannová-11.-13.5.2015-Lotyšsko 168,00 € pozvánka 27.04.2015 Baltic Travel Group Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius 000 Faktúra
DF/0148/19 členský príspevok na rok 2019 1 000,00 € 01.04.2019 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0174/20 členský príspevok ELRA na rok 2020 1 000,00 € 13.05.2020 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0087/21 členský poplatok ELRA na rok 2021 1 000,00 € 18.03.2021 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0104/22 členský poplatok ELRA na rok 2022 1 000,00 € 29.03.2022 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0161/23 členský poplatok ELRA na rok 2023 1 000,00 € 04.04.2023 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0129/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0025/14 služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 328,00 € 006/2014 10.02.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0280/14 ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 1 821,90 € 052/2014 23.09.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0294/15 prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 720,00 € 060/2015 05.10.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0295/15 ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 992,00 € 061/2015 06.10.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0309/16 ubytovacie služby a stravovanie v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 29.-30.9.2016 2 499,21 € 2016090 12.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0353/17 ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 5.-6.10.2017 2 437,06 € 17.10.2017 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0076/18 ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 4 850,60 € 2018028 16.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0077/18 prenájom priestorov s technickým zabezpečením v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 189,00 € 2018028 16.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0092/19 ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička 6 055,95 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0093/19 prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička 315,00 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0377/19 Školenie spojené s branno-športovými aktivitami 4 674,80 € 2019085 10.10.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0152/14 prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0153/14 prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0173/14 prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 02.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0196/14 vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice 132,28 € 13-011/2014-CPKE-ON 17.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0202/14 elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice 125,42 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0201/14 vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice 26,06 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »