Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6294
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0276/18 znalecký posudok-AB Čajkovského,Košice 400,00 € 2018080 15.08.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Faktúra
DF/0277/18 znalecký posudok-chata Byšta 250,00 € 2018079 15.08.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Faktúra
DF/0182/19 znalecký posudok 800,00 € 2019022 13.05.2019 Ing Katarína Badalíková Majerníková 15, Bratislava 7157067929 Faktúra
DF/0097/14 Sadzba časopisu GaKo 4/2014 192,00 € 7/2013/OGMV 17.04.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0066/14 sadzba časopisu GaKo 3/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 20.03.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0009/14 168,00 € 7/2013/OGMV 23.01.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0034/14 sadzba časopisu GaKo za 2/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 21.02.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0137/14 sadzba časopisu GaKo za 5/2014 312,00 € 7/2013/OGMV 28.05.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0169/14 sadzba časopisu GaKo 6/2014 192,00 € 7/2013/OGMV 30.06.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0209/14 Sadzba časopisu GaKo za 7/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 04.08.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0245/14 sadzba časopisu GaKo za 8/2014 240,00 € 7/2013/OGMV 02.09.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0273/14 sadzba časopisu GaKo 9/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 25.09.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0320/14 sadzba časopisu GaKo za 10/2014 216,00 € 7/2013/OGMV 24.10.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0376/14 sadzba časopisu GaKo za 11/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 25.11.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0421/14 sadzba čaasopisu GaKO za 12/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 17.12.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0008/15 sadzba časopisu GaKo za 1/2015 192,00 € 004/2015 22.01.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0036/15 sadzba časopisu GaKo za 2/2015 144,00 € 004/2015 24.02.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0085/15 sadzba časopisu GaKo za 3/2015 144,00 € 004/2015 08.04.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0118/15 sadzba časopisu GaKo 4/2015 144,00 € 8/2015/OGMV 29.04.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0152/15 sadza časopisu GaKo za 5/2015 168,00 € 8/2015/OGMV 27.05.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0184/15 sadzba časopisu GaKo za 6/2015 168,00 € 8/2015/OGMV 01.07.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0223/15 sadzba časopisu GaKo za 7/2015 192,00 € 8/2015/OGMV 29.07.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0252/15 sadzba časopisu GaKo za 8/2015 168,00 € 8/2015 26.08.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0117/17 sadzba časopisu GaKo za 4/2017 144,00 € 8/2015/OGMV 18.04.2017 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0278/15 sadzba časopisu GaKo za 9/2015 192,00 € 8/2015/OGMV 22.09.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0313/15 sadzba časopisu GaKo za 10/2015 192,00 € 8/2015/OGMV 22.10.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0352/15 sadzba časopisu GaKo za 11/2015 192,00 € 8/2015/OGMV 23.11.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0387/15 sadzba časopisu GaKo za 12/2015 192,00 € 8/2015/OGMV 16.12.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0010/16 sadzba časopisu GaKo za 1/2016 216,00 € 8/2015/OGMV 22.01.2016 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0039/16 sadzba časopisu GaKo za 2/2016 144,00 € 8/2015/OGMV 18.02.2016 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »