Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6361
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0029/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec 47 102,00 € 1-800-0052-2022 2023038 19.01.2024 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0641/22 Audit zdrojového kódu 10 920,00 € 2022122 02.12.2022 SophistIT, s.r.o. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 50634526 Faktúra
DF/0244/17 dodávka a montáž koberca 2 145,41 € 2017066 27.07.2017 S&G - interior solutions s.r.o. Československej armády 1851, Dolný Kubín 50434314 Faktúra
DF/0245/17 dodávka a montáž koberca 272,88 € 2017071 27.07.2017 S&G - interior solutions s.r.o. Československej armády 1851, Dolný Kubín 50434314 Faktúra
DF/0129/17 statický posudok-AB Pekná cesta 1 200,00 € 2017046 27.04.2017 PERFEKT PROJEKT s.r.o. Gazdovský rad 46/9, Šamorín 50430262 Faktúra
DF/0379/23 piktogramy 3x 9,74 € 27.07.2023 FIM s.r.o. Dobšinského 4, Žilina 50430068 Faktúra
DF/0472/19 revízia elektrospotrebičov na pracoviskách ÚGKK v BA a SE 1 016,60 € 2019101 03.12.2019 Śtefan Krajčovič , Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
DF/0404/21 Odborná prehliadka a skúška vzduchotechniky a klimatizácie 1 250,00 € 2021111 28.10.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0527/21 odstránenie revíznych závad elektrických zariadení v priest. ÚGKK SR 250,00 € 2021149 17.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0081/22 Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR 69,60 € 2022033 09.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0098/22 Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR 69,60 € 2022037 23.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0404/20 seminár-Zmeny v zamestnávaní ŠZ 74,00 € 28.10.2020 EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
DF/0222/21 Znalecký posudok č.ú. 44/2021 - budova Liptovský Mikuláš s.č.4269, p.č. 5378/21 k.ú. LM 3 324,00 € 2021061 28.06.2021 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. Česká 15, Bratislava - Vajnory 50256343 Faktúra
DF/0550/22 sťahovanie kancelárie Prešov - Košice 410,00 € 2022192 02.11.2022 SAPAL, s.r.o. Prostějovská 1, Prešov 50253514 Faktúra
DF/0405/20 bavlnené rúška 484,40 € 2020094 22.10.2020 DR s.r.o Uherská cesta 76, Malé Uherce 50244035 Faktúra
DF/0237/23 Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 2023114 19.05.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Faktúra
DF/0159/17 prístup do systému ERANET+služby od 20.5.2017-19.5.2018 2 500,00 € 53/2017/EO 29.05.2017 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0179/18 prístup do systému ERANET a súvisiac.služby od 20.5.2018-19.5.2019 2 500,00 € 53/2017/EO 05.06.2018 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0199/19 prístup do systému ERANET a súviaciace služby 2 500,00 € 13/2019/EO 05.06.2019 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0193/20 prístup do systému ERANET 2 500,00 € 13/2019/EO 03.06.2020 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0475/21 zriadenie prístupu do Evidencie zmlúv 7 800,00 € 2020117 06.12.2021 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0284/22 papierové utierky 84,96 € 2022126 28.06.2022 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava - Nové Mesto 50149318 Faktúra
DF/0264/23 čierne slnečné okuliare - OPP 119,92 € 2023133 02.06.2023 Digitalpartners, s.r.o. Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka 50115570 Faktúra
DF/0117/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020033 06.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0105/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020032 30.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0141/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020045 21.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0214/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020056 12.06.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0437/20 dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 1 152,00 € 2020095 11.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0443/20 dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 1 152,00 € 2020095 13.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0472/20 dezinfekcia budovy dňa 1.12.2020 1 152,00 € 2020164 07.12.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra