Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0527/21 odstránenie revíznych závad elektrických zariadení v priest. ÚGKK SR 250,00 € 2021149 17.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0081/22 Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR 69,60 € 2022033 09.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0098/22 Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR 69,60 € 2022037 23.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0404/20 seminár-Zmeny v zamestnávaní ŠZ 74,00 € 28.10.2020 EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
DF/0222/21 Znalecký posudok č.ú. 44/2021 - budova Liptovský Mikuláš s.č.4269, p.č. 5378/21 k.ú. LM 3 324,00 € 2021061 28.06.2021 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. Česká 15, Bratislava - Vajnory 50256343 Faktúra
DF/0550/22 sťahovanie kancelárie Prešov - Košice 410,00 € 2022192 02.11.2022 SAPAL, s.r.o. Prostějovská 1, Prešov 50253514 Faktúra
DF/0405/20 bavlnené rúška 484,40 € 2020094 22.10.2020 DR s.r.o Uherská cesta 76, Malé Uherce 50244035 Faktúra
DF/0237/23 Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 2023114 19.05.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Faktúra
DF/0159/17 prístup do systému ERANET+služby od 20.5.2017-19.5.2018 2 500,00 € 53/2017/EO 29.05.2017 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0179/18 prístup do systému ERANET a súvisiac.služby od 20.5.2018-19.5.2019 2 500,00 € 53/2017/EO 05.06.2018 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0199/19 prístup do systému ERANET a súviaciace služby 2 500,00 € 13/2019/EO 05.06.2019 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0193/20 prístup do systému ERANET 2 500,00 € 13/2019/EO 03.06.2020 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0475/21 zriadenie prístupu do Evidencie zmlúv 7 800,00 € 2020117 06.12.2021 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0284/22 papierové utierky 84,96 € 2022126 28.06.2022 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava - Nové Mesto 50149318 Faktúra
DF/0264/23 čierne slnečné okuliare - OPP 119,92 € 2023133 02.06.2023 Digitalpartners, s.r.o. Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka 50115570 Faktúra
DF/0117/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020033 06.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0105/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020032 30.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0141/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020045 21.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0214/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020056 12.06.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0437/20 dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 1 152,00 € 2020095 11.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0443/20 dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 1 152,00 € 2020095 13.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0472/20 dezinfekcia budovy dňa 1.12.2020 1 152,00 € 2020164 07.12.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0042/21 dezinfekcia priestorov 22.1.2021 1 152,00 € 2021003 12.02.2021 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0581/21 SMS služby za 12/2021 306,00 € 90/2021/EO 07.01.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0031/22 SMS služby za 1/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0067/22 SMS služby za 2/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.03.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0121/22 SMS služby za 3/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.04.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0181/22 SMS služby za 4/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.05.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0233/22 SMS služby za 5/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0308/22 SMS služby za 6/2022 306,00 € 90/2021/EO 11.07.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra