Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0454/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ 512,11 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0455/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0520/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 1 630,32 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0521/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK 72,70 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0522/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ 503,59 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0523/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0593/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 1 630,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0594/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ 500,58 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0595/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0596/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0670/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0671/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK 72,66 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0672/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ 503,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0673/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 1 633,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0006/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK 72,82 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 1 631,76 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0008/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0009/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ 498,30 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0041/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0042/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - GKÚ 500,32 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - VÚGK 202,02 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0044/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR 1 628,71 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0102/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0099/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 1 622,72 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0100/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - VÚGK 82,54 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - GKÚ 508,36 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0154/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0155/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - GKÚ 498,80 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0156/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - ÚGKK SR 1 634,35 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0157/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - VÚGK 74,52 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra