Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5971
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0275/17 zrážková voda od 27.5.2017-14.8.2017- Čajkovského, Košice 32,16 € 213/2013/EO 17.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0261/15 zrážková voda od 21.5.-27.8.2015-Čajkovského,Košice 43,86 € 213/2013/EO 02.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0054/16 zrážková voda od 21.11.2015-23.2.2016-Čajkovského,Košice 40,04 € 213/2013/EO 02.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0389/14 zrážková voda od 16.8.-21.11.2014-Čajkovského, Košice 42,83 € 213/2013/EO 27.11.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0455/21 ZP42 IS ZS - Štatistiky pre ÚGKK SR 1. etapa 8 256,00 € 101/2019/OIBKR 2021049 30.11.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0517/21 ZP41 3D zobrazenie 32 456,00 € 101/2019/OIBKR 2021050 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0513/21 ZP32 Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov 2. etapa 27 438,00 € 101/2019/OIBKR 2021024 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0441/20 ZP31 vytvorenie web služieb na poskyt.údajov ZBGIS (atribúty,geometria) 43 512,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0442/20 ZP24 zmena údaj.modelu publikač.databáz a synchroniz.údajov produkč.databáz 14 736,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0440/20 ZP23 úprava a oplimaliz. Carto Tools-fáza 2 26 448,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0021/21 ZP22 poskytovanie údajov o cenách 92 160,00 € 101/2019/OIBKR 2020021 04.02.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0439/20 ZP21 Vizuálne rozhr.v module Portál ESKN-rola Overovateľ pri vytv.protokolu o zist.nedostat.pri kontrole GP 72 336,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0333/19 ZP13-úprava a optimalizácia ZBGIS Tools-fáza 2 39 678,00 € 37/2015/OIBKR 2019055 10.09.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0332/19 ZP12: INSPIRE fáza 2-transformácia údaj.modelu ZBGIS do INSPIRE témy EL,OI,BU-realizácia riešenia 60 540,00 € 37/2015/OIBKR 2019045 10.09.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0296/20 ZP 17 súpis nehnuteeľnosti vlastníka 71 160,00 € 110/2019/OIBKR 2020020 13.08.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0522/18 zoznam stavieb-realizácia 129 000,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0520/18 zoznam stavieb-analýza 9 000,00 € 37/2015/OIBKR 2018166 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0464/22 zostava na geodetické terestrické meranie 9 477,60 € 2022151 26.09.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Faktúra
DF/0568/22 zostava na geodetické meranie prostredníctvom GNSS 30 480,00 € 1-700-0033-2022 08.11.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Faktúra
DF/0537/23 Zobrazenie údajov v 3D (rozvoj ZBGIS) 34 488,00 € 1-500-0023-2022 2023135 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0493/23 Zobrazenie údajov formou vektorových dlaždíc (rozvoj ZBGIS) 28 526,40 € 1-500-0023-2022 2023126 22.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0476/23 Zobrazenie a sťahovanie archívnych máp a ortofotomozaiky v MK ZBGIS 20 553,60 € 1-500-0023-2022 2023125 12.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0733/22 Zo súdnej praxe - Legalis 1/2023 - 6/2023 (dvojmesačník) 119,00 € 2022235 23.12.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0277/18 znalecký posudok-chata Byšta 250,00 € 2018079 15.08.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Faktúra
DF/0276/18 znalecký posudok-AB Čajkovského,Košice 400,00 € 2018080 15.08.2018 Ing. Martin Virba Sluková 12, Košice 913779 Faktúra
DF/0222/21 Znalecký posudok č.ú. 44/2021 - budova Liptovský Mikuláš s.č.4269, p.č. 5378/21 k.ú. LM 3 324,00 € 2021061 28.06.2021 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. Česká 15, Bratislava - Vajnory 50256343 Faktúra
DF/0131/14 znalecký posudok č.118/2014 5 145,04 € 008/2014 22.05.2014 Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Ul. 1. mája 32, Žilina 45739757 Faktúra
DF/0099/14 znalecký posudok č. 7/2014 750,00 € 013/2014 22.04.2014 Ing.Ján Sopkuliak Drozdia 4, Nové Zámky 31449328 Faktúra
DF/0238/16 Znalecký posudok - Tatranská Štrba 422,20 € 2016074 10.08.2016 Ing. Ján KMEŤ Partizánska 700/53, Poprad 37112473 Faktúra
DF/0361/17 znalecký posudok - garáž Pionierska 200,00 € 2017131 27.10.2017 Ing. Tomáš Kolomy - znalec Znievska 3, Bratislava 43060919 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »