Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0222/16 zemný plyn za 8/2016 4,00 € 29/2013/EO 02.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0155/16 zemný plyn za 6/2016 4,00 € 29/2013/EO 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0144/14 zemný plyn za 6/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0189/16 zemný plyn od 1.7.-31.7.2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0188/16 zemný plyn od 1.7.-30.9.2016-Čajkovského,Košice 387,00 € 44/2013/EO 04.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0202/20 Zebra licencie 222,00 € 2020064 05.06.2020 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Faktúra
DF/0131/19 zdravotná prehliadka zamestnancov 2 086,80 € 78/2018/GTSU 08.04.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0522/20 zdravotná pracovná služba za 12/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 31.12.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0536/19 zdravotná pracovná služba za 12/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 30.12.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0013/21 zdravotná pracovná služba za 1/2021 6,00 € 78/2018/GTSÚ 01.02.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0073/14 Zbierka zákonov SR, ročník 2014-2.preddavok 144,00 € stála objednávka 02.04.2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0083/15 Zbierka zákonov SR r.2015-2.preddavok 72,00 € stála objednávka 07.04.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0170/15 Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok 72,00 € stála objednávka 11.06.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0253/15 Zbierka zákonov r. 2015 - 4. preddavok 60,00 € stála objednávka 28.08.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0399/16 zber dát monitoringu-Realizácia 7 908,00 € 37/2015/OIBKR 2016133 05.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0244/16 zber dát monitoringu 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 2016068 17.08.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0488/23 Záťažový blok 8kg BIS Yeti 480 - 128 ks 1 947,55 € 2023220 14.09.2023 Ptáček - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, Bratislava - Nové Mesto 35814586 Faktúra
DF/0515/18 zásuvný model do riešenia QES Portal 52 500,00 € 134/2018/OIBKR 19.12.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0614/22 zásuvky, vidlice, kábel 301,18 € 22.11.2022 Linkcon s.r.o. M.R. Štefánika 390/82, Volkovce 52848027 Faktúra
DF/0606/21 Zariadenia Cisco switch 6 900,00 € 117/2021/OIT 19.01.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0292/18 zálohovací softvér Acronis True Image 2018 79,08 € 2018081 31.08.2018 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0009/15 zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana 280,00 € 002/2015 22.01.2015 Ing. Leonora Dingová Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka 30144213 Faktúra
DF/0237/16 Zákon o verejnom obstarávaní-veľký komentár 85,00 € 2016073 09.08.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0141/23 Zákon o štátnej službe - komentár 2ks 172,00 € 2023074 21.03.2023 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0333/15 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 35,10 € 074/2015 10.11.2015 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Faktúra
DF/0127/20 zabpezp.štandart.licenč.maintenancu pre licencie Fabasoft na rok 2020 105 000,00 € NET201814-Z 08.04.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0303/21 Zábezpeka - 1 x mesačné nájomné Trnava 113,70 € 32/2021/EO 26.08.2021 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0483/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 05.10.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0429/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 05.09.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0360/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 24.-30.6.2022, 7/2022 97,68 € 55/2022/ROUS 03.08.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »