Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0339/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 9/2014 9 269,46 € 216/2013/OIBKR 30.10.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0267/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 8/2014 5 649,63 € 216/2013/OIBKR 23.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0244/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 7/2014 9 353,23 € 216/2013/OIBKR 10.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0168/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 5/2014 5 196,94 € 216/2013/OIBKR 24.06.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0143/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 5 530,62 € 216/2013/OIBKR 05.06.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0111/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 3/2014 8 790,67 € 216/2013/OIBKR 29.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0065/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 2/2014 5 051,88 € 216/2013/OIBKR 18.03.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0372/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 10/2014-reklamácia 25,63 € 216/2013/LOIBKR 21.11.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0560/19 vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice -1,58 € 75/2018/EP 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0151/20 vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského, Košice -46,32 € 75/2018/EO 28.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0152/20 vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice -262,99 € 75/2018/EO 30.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0561/19 vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta -7,97 € 29/2013/EO 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0186/20 vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta -5,48 € 29/2013/EO 20.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0513/17 vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Pekná cesta -19,78 € 29/2013/EO 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0514/17 vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice -1 853,01 € 68/2017/EO 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0199/14 vyúčtovanie kolkov za 6/2014 5 626,29 € 216/2013/OIBKR 21.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0459/14 vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2014 97,72 € stála objednávka 19.01.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0094/20 vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2019 60,44 € 2018151 16.03.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0047/16 vyúčtovanie energií za 4.Q 2015-Južná trieda,Košice 13,41 € 13-011/2014-CPKE-ON 24.02.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0009/20 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo 18,29 € 16/2019/EO 20.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0008/20 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice 1,52 € 16/2019/EO 20.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0022/19 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok -332,80 € 42/2013/EO 01.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0512/17 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Gočaltovo 2,68 € 42/2013/EO 15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0515/17 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice 428,84 € 42/2013/EO 18.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0026/20 vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice 11,30 € 16/2019/EO 31.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0595/21 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo -37,67 € 16/2019/EO 14.01.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0548/20 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo -4,73 € 16/2019/EO 18.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0215/17 vyúčt.popl.-seminár Vlastníctvo bytov a nebyt.priestorov 166,80 € 116863 07.07.2017 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0339/20 vyúčt. účast.popl.- seminár Biznis Etiketa 162,00 € 21.09.2020 VIK s.r.o. Jadrová 19, Bratislava 36680192 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »