Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0094/20 vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2019 60,44 € 2018151 16.03.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0047/16 vyúčtovanie energií za 4.Q 2015-Južná trieda,Košice 13,41 € 13-011/2014-CPKE-ON 24.02.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0009/20 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo 18,29 € 16/2019/EO 20.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0008/20 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice 1,52 € 16/2019/EO 20.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0022/19 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok -332,80 € 42/2013/EO 01.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0512/17 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Gočaltovo 2,68 € 42/2013/EO 15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0515/17 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice 428,84 € 42/2013/EO 18.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0026/20 vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice 11,30 € 16/2019/EO 31.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0025/24 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2023-Gočaltovo 232,31 € 16/2019/EO 18.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0595/21 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo -37,67 € 16/2019/EO 14.01.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0548/20 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo -4,73 € 16/2019/EO 18.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0215/17 vyúčt.popl.-seminár Vlastníctvo bytov a nebyt.priestorov 166,80 € 116863 07.07.2017 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0339/20 vyúčt. účast.popl.- seminár Biznis Etiketa 162,00 € 21.09.2020 VIK s.r.o. Jadrová 19, Bratislava 36680192 Faktúra
DF/0170/16 vytvorenie,doplnenie a rozšírenie zost.pre lustráciu 6 870,74 € 89/2014/OIBKR 10.06.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0553/23 Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 17 424,00 € 1-500-0023-2022 2023172 13.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0404/15 vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 078/2015 18.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0408/15 vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta 11 724,00 € 37/2015/OIBKR 110/2015 18.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0231/20 vytvorenie nových komunikač.rozhr.voči exist.poskyt.,s ohľ na súčas.konzumentov sl.integrač.platformy 42 480,00 € 101/2019/OIBKR 2020040 26.06.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0410/15 vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme 9 432,00 € 37/2015/OIBKR 107/2015 18.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0402/15 vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS 1 200,00 € 38/2015/OIBKR 079/2015 18.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0434/19 vytankovanie nádrže a prečistenie pal.systému 100,00 € 05.11.2019 Ľubomír Horecký Čmelíková 3120/9, Bratislava - Ružinov 40576311 Faktúra
DF/0063/20 vystavenie oprávnenia pre servis,údržbu, montáž a kontrolu požiarnych dverí-pre Mgr.Udvardy 240,00 € 2020026 25.02.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Faktúra
DF/0427/23 vysokotlakový čistič Kärcher - HD 5/15 C Plus 597,00 € 2023224 15.08.2023 Montes SK, s.r.o. Kvetinárska 15, Bratislava 35904500 Faktúra
DF/0421/18 výroba publikácie: Príspevok k 100.výročiu Česko-Slovenska 2 902,90 € 2018128 15.11.2018 ETERNA PRESS s.r.o. Nezábudkova 24, Bratislava - Ružinov 35692201 Faktúra
DF/0334/16 výroba publikácie: Osudy slovenských geografických názvov 4 235,00 € 2016097 21.10.2016 ETERNA PRESS s.r.o. Nezábudkova 24, Bratislava - Ružinov 35692201 Faktúra
DF/0072/18 výroba PP obalov A4 s nitom 1 198,00 € 2018021 13.03.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0071/18 výroba blokov A5 285,60 € 2018020 13.03.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0013/14 výroba a montáž políc 50,00 € 005/2014 30.01.2014 JOZEF BOŠÁNI Lachova 18, Bratislava 44140665 Faktúra
DF/0693/22 Vyriešenie zmien v ISID v súvislosti so zmenou skenovania 9 216,00 € 2022228 15.12.2022 BSP Sizar, s. r. o. K Železnej studienke 27 , Bratislava 31 401 813 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »