Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10002/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Nižná 15 573,90 € 117/2010 14.05.2019 Ing. Marián Bulla Medvedzie 132, Tvrdošín 14171724 Faktúra
DFR/10002/18 ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová doplatok 40 395,05 € 149/2010 30.11.2018 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10002/17 ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová 75 019,37 € 149/2010 27.04.2017 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10002/16 ROEP IV. etapa - k.ú. Štiavnik 11 584,35 € 118/2006 03.02.2016 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10002/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Horný Tisovník 9 282,00 € 2VS-4/2009 05.01.2015 Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33, Čebovce 14237016 Faktúra
DFR/10002/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Stará Huta 8 996,40 € 2VS-5/2009 08.01.2014 Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33, Čebovce 14237016 Faktúra
DFR/10001/19 ROEP III. Etapa - k.ú. Teplička nad Váhom 3 239,82 € 08.04.2019 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/18 ROEP IV. etapa - k.ú. Spišské Hanušovce 18 000,00 € 13/2009,dod.č.1-10 02.10.2018 GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. Hviezdoslavova 3, Bardejov 36516465 Faktúra
DFR/10001/17 ROEP II. etapa - k.ú. Teplička nad Váhom 11 879,34 € 35/2015/EO 23.03.2017 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/16 ROEP IV. etapa - k.ú. Lazany 3 160,26 € 95/2011 26.01.2016 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Radoma 3 622,50 € 28/2009-ROEP 05.01.2015 Geodézia Bardejov, s.r.o. Hurbanova 11, Bardejov 36478318 Faktúra
DFR/10001/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Modrovka 1 229,70 € 4/2011 07.01.2014 Perigeum Team s.r.o. Galvaniho 12, Bratislava 44927452 Faktúra
DF/0787/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2023297 17.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0786/23 energie a služby za 12/23 - RZ Štrba 1 245,94 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0785/23 energie a služby za 12/2023 5 963,73 € 71/2016/EO 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0784/23 réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-12/2023-RZ Štrba 6 884,42 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0783/23 vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 19,01 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0782/23 el.energia za 12/2023-AB L.Mikuláš 80,05 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0781/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 13 625,40 € 2023279,277,280,187,186,014 10.01.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0780/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 10.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0779/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 456,75 € 1-400-0027-2023 05.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0778/23 monitoring médií za 12/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.01.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0777/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.01.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0776/23 prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.12.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0775/23 telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 31.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0774/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 28.12.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0773/23 Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 2023158 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0772/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) 16 523,16 € 1-500-0007-2022 2023284 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0770/23 Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM 22 384,08 € 1-500-0007-2022 2023235 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra